BIOENTREVISTa

El Col·legi amb l’ànim de fer difussió de les ciències de la vida i de la professió publica una sèrie d’entrevistes realitzades a biòlegs que estan desenvolupan la seva vida professionals en diferents àmbits.