Imatge Professional

 

Per tal d’aconseguir una millor imatge professional del nostre col·lectiu el CBC posa a la vostra disposició alguns serveis que recolzen el treball de les persones col·legiades: el compte de correu del col·legi, el segell de col·legiat/da i  una oferta de descompte a la vostra imatge corporativa (web, logo, etc..)

Aquestos elements permeten millorar, especialment en el cas de treballadors per compte propi, la percepció externa de la nostra professió.