equivalencia 2

Equivalència dels títols de Llicenciat en Biologia, en Bioquímica i en Biotecnologia a nivell 3 del MECES

El passat 19 de febrerde 2016 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar les Resolucions de 10 de febrer de 2016 que determina el nivell de correspondència en l’àmbit del Marc Espanyol de Qualificacions per l’Educació Superior (MECES) del Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Biologia. (BOE núm. 43, 19-02-16 Biologia), el Títol Universitari de Llicenciat en Bioquímica (BOE núm. 43 19-02-16 Bioquímica)  i el Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Biotecnologia. (BOE núm. 43 10-02-16 Biotecnologia)

Aquesta resolució determina que el títol de Llicenciat en Biologia, el títol de Llicenciat en Bioquímica i el títol de Llicenciat en Biotecnologia es corresponen al nivell 3 del MECES.

Així aquest Decret indica que aquests tres títols de Llicenciats corresponen al nivell 3, (Màster) del Marc Espanyol de qualificacions per a l’Educació Superior i que els tres títols de Graduats correspon al nivell 2.

  • Nivell 2: Graduat (equivalent a 240 crèdits) (4 anys)
  • Nivell 3: Màster (equivalent a 300 crèdits) (4 anys + 1 any)

Amb aquesta disposició els Llicenciats en Biologia, els Llicenciats en Bioquímica i els  Llicenciats en Biotecnologia NO han de fer cap tràmit pel reconeixent del nivell 3 del MECES (amb el seu títol de Llicenciat ja tenen directament l’equivalència).

Nogensmenys el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha habilitat la possibilitat d’obtenir un certificat de correspondència per facilitar la mobilitat a l’estranger dels titulats de les universitats espanyoles amb titulació anterior al pla de Bolonya perquè no trobin dificultats pel seu reconeixement del seu nivell d’estudi. Aquests certificats s’expedeixen en espanyol i inclouen una traducció no oficial a l’anglès. Podeu sol·licitar aquest certificat mitjançant la Seu Electrònica del Ministeri:

Tràmit a la seu electrònica del certificat:

http://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617

Més informació sobre aquest tràmit

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles.html

També us pot interessar...