Tesis doctorals en xarxa

 

En aquest lloc, us proporcionem la informació per trobar totes les Tesis Doctorals en xarxa mitjançant la plataforma Tesis Doctorales en Red (TDR) on participen totes les Universitats Catalanes.

TDR és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis que s’han llegit a Catalunya i altres comunitats autònomes. Les consultes de les tesis són d’accés lliure, i fins ara s’han dipositat quasi 30.000 tesis d’accés complet i d’aquestes només 650 tenen un embargament temporal. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són: 1) Difondre, per tot el món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària. 2) Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l’accés i la visibilitat del seu treball i 3) Afavorir l’edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

Aquí us proporcionem els enllaços a les tesis dels principals temes de l’àmbit de la Biologia.

37 – Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre

378 – Enseñanza superior. Universidades

502 – Naturaleza. Estudio, conservación y protección de la naturaleza

504 – Ciencias del medio ambiente

57 – Biología

573 – Biología general y teórica

574 – Ecología general y biodiversidad

575 – Genética general. Citogenética general. Inmunogenética. Evolución. Filogenia

576 – Biología celular y subcelular. Citología

577 – Bioquímica. Biología molecular. Biofísica

578 – Virología

579 – Microbiología

58 – Botánica

59 – Zoología

616 – Patología. Medicina clínica. Oncología

63 – Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca

630 – Silvicultura. Arboricultura

631 – Agricultura. Agronomía. Maquinaria agrícola. Suelos. Edafología agrícola

631/635 – Gestión de las explotaciones agrícolas

632 – Enfermedades y protección de las plantas

633 – Cultivos y producciones

634 – Horticultura. Viticultura

635 – Plantas de jardín. Jardinería

636 – Explotación y cría de animales.

637 – Productos de los animales domésticos, de la caza y de la pesca

638 – Cría y gestión de insectos y otros artrópodos

639 – Caza. Pesca. Piscicultura