Núria Sala

Entrevista a la Dra. Núria Sala. Investigadora, referent en la investigació sobre Epidemiologia Genètica i Patologia molecular del càncer gàstric

“El Col·legi és necessari per defensar els interessos dels biòlegs i per difondre les diferents especialitats de la biologia en la societat”

Núria Sala i SerraLa Dra. Núria Sala i Serra col·legiada número 00932-C  va rebre el  Premi Recerca i investigació de l’any 2022.
Núria Sala és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1976) i doctorada per la mateixa universitat (1988).  El 1982 i 1983 fa una estada al Center for Thrombosis and Vascular Research de la Universitat Catòlica de Lovaina, on inicia una línia de recerca sobre patologia molecular de la malaltia tromboembòlica que continuarà fins a principis del 2000, primer a la Unitat d’Hemostàsia i Trombosi de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a partir del 1991, al Centre de Genètica Mèdica i Molecular de l’actual Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
L’any 2000, Núria Sala entrà a formar part de l’equip de recerca de la Unitat de Nutrició, Ambient i Càncer, i del Laboratori de Recerca Translacional, de l’Institut Català d’Oncologia-IDIBELL, on va ser la investigadora principal de diferents projectes competitius sobre epidemiologia genètica i patologia molecular del càncer gàstric, línia de recerca que va continuar fins a la seva jubilació el 2021.

Per què Núria Sala es va fer biòleg? Va ser vocacional?

Vaig decidir estudiar Biologia després de dubtar força entre Medicina i Biologia. M’agradava i m’interessava tot el que feia referència a les Ciències de la Vida i, en especial, de la vida humana. Finalment, després d’informar-me millor, vaig veure clar que el que a mi m’interessava era sobretot la ciència bàsica del que ara en diríem la biologia humana i, més concretament, la genètica.  M’interessava més saber el perquè de com som i com hi hem arribat.

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

Sobretot, curiositat i interès pel que és la vida i, molt especialment, pel que encara no coneixem, que no és poc. Després, segons a què es dediqui, haurà de tenir algunes característiques addicionals. Per exemple, si es vol dedicar a la docència, li ha d’agradar transmetre el seu coneixement als alumnes i ser un bon comunicador o comunicadora, capaç d’adaptar-se als interessos i característiques del grup i entusiasmar-los.

Si es vol dedicar a la recerca, ha de saber observar molt bé i qüestionar, fer-se preguntes noves constantment, pensar en possibles respostes i la manera de provar-les. Ser imaginatiu i, alhora, realista, i molt, molt pacient. I si es vol dedicar a la indústria (camp que no conec), probablement ha de saber entendre bé què se li demana i com ho pot resoldre d’acord amb els interessos i objectius de l’empresa.

Quin creu que és el paper del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

És evident -i una gran satisfacció- constatar el reconeixement creixent del paper que els biòlegs tenen en la societat actual. Les aportacions de la recerca en biologia i genètica humanes (i també d’altres éssers vius), en microbiologia, biomedicina i en biotecnologia, han estat i són cabdals pels grans avenços que s’estan fent en el coneixement de les causes de les malalties i el seu tractament. Tot i que ho conec molt menys, no tinc cap dubte que la recerca i els avenços realitzats en el coneixement dels diferents ecosistemes i la seva complexitat són imprescindibles per al necessari manteniment del nostre equilibri natural i crec que els biòlegs o els experts en especialitats més específiques, com l’ecologia o les ciències mediambientals, tenen un paper cabdal en la transmissió del coneixement imprescindible perquè a la societat entengui la importància i necessitat de mantenir aquest equilibri imprescindible i ho respecti.

Quina part de la seva activitat actual està lligada a la Biologia?

Al setembre farà dos anys que em vaig jubilar com a investigadora en l’àmbit de l’epidemiologia genètica de l’Institut Català d’Oncologia-IDIBELL. Malgrat això, i amb la cooperació d’un codirector laboralment actiu, continuo supervisant una tesi doctoral i un projecte de recerca que vam iniciar abans de jubilar-me i que encara no podem donar per finalitzats.

Què li aconsellaria a un futur biòleg?

Que procuri sempre mantenir l’interès, la capacitat d’observació i la curiositat pel que som i pel món natural que ens envolta i, tot i que no sempre és fàcil, mantingui la il·lusió i l’entusiasme per la feina, si té la sort de treballar com a biòleg o biòloga. Que mantingui sempre un esperit de crítica positiva i es faci constantment noves preguntes.

Dra. Núria Sala, què creieu que aporta el Col·legi a la professió i a la societat?

No tinc cap dubte que el Col·legi té un paper cabdal i és necessari per a defensar els interessos dels biòlegs i per difondre la importància de les diferents especialitats de la biologia en la societat, la qual cosa porta a un reconeixement creixent del paper que hi tenen els biòlegs. A més a més, el Col·legi ens permet mantenir-nos units, amb informació actualitzada sobre la nostra professió i també ens permet formar-nos permanentment, mitjançant l’organització de cursos propis o la difusió de cursos organitzats per altres institucions especialitzades.

Darreres notícies