COB españa

El CGCOB i els altres col·legis de biòlegs de l'estat

El Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB) va ser creat per la Llei 23/1999, de 6 de juliol (BOE de 07/07/99) i els seus Estatuts provisionals es van publicar en el BOE de 24 de maig de 2001, mitjançant Ordre de 14 de maig. Els seus Estatuts definitius no han estat encara publicats en el BOE.

El CGCOB agrupa a tots els Col·legis Oficials de Biòlegs i és l’òrgan coordinador d’aquests. Avui dia, el nostre degà, Lluís Tort Bardolet, ostenta el càrrec de vicepresident del CGCOB i  l’Águeda Hernández formar part dels representats territorials al Consejo. Així mateix, BiòlegsCAT treballa activament en totes les comissions d’aquest organisme: la de medi ambient, la de salut i sanitat, la del codi deontològic i la de formació i universitats.

També us pot interessar...