Sortides Professionals dels Biòlegs

 

Ámbit sanitari:

 • Laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
 • A través de la formació oficial com a biòleg intern resident (BIR) exerceix en les especialitats de: Anàlisis clíniques i Bioquímica Clínica, Microbiologia i Parasitologia, ImmunologiaRadiofísica.
 • També treballa en altres camps de la sanitat humana com en Reproducció Humana (Estudi de l’esterilitat: anàlisis seminals, cariotips, etc., Fecundació in vitro i desenvolupament embrionari, Donació de gàmetes i embrions, Preservació de la Fertilitat: Crioconservació de gàmetes, embrions i teixit gonadal, Diagnòstic genètic preimplantacional: biòpsia i diagnostic, Transferència d’embrions, Qualitat i seguretat de processos, Aspectes ètics i legals, Docència pre i post graduada, Recerca i desenvolupament científic) i en Genètica (Assessorament genètic, amb competències gairebé exclusives per la seva àmplia formació epigenètica i genètica molecular, humana o del càncer). Diagnòstic genètic prenatali posnatal, Diagnòstic genètic hemato-oncològic, Test prenatal no invasius (ADN fetal en sang materna), Diagnòstic pre-implantacional, Docència pre i post graduada, Recerca i desenvolupament científic, Qualitat de processos).
 • En Salut Pública exerceix en els àmbits agroalimentari i mediambiental, intervenint en tots els aspectes de l’anàlisi de riscos (identificació, gestió i comunicació). En Prevenció en Riscos Laborals en diverses institucions i empreses.
 • En recerca de nous medicaments, vacunes i tractaments en Assaigs Clínics

Medi Ambient

 • Els biòlegs treballen en sectors com l’ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos -forestals, agrícoles, marítims, etc.- gestió de residus, avaluació d’impactes i restauració del mitjà natural.
 • Exerceix com a tècnic, gestor, auditor o assessor en la funció pública, en empreses o en gabinets de projectes, i treballa en l’organització i gerència d’espais naturals protegits, jardins i museus, i en estudis de contaminació agrícola, industrial i urbana.
 • També són experts en estudiar i preveure els efectes del canvi climàtic en el medi natural.
 • La seva tasca comporta també la recomanació experta per a la sostenibilitat, la planificació i l’explotació racional dels recursos naturals.

Recerca i Desenvolupament

 • Professional de la recerca i desenvolupament científic en tots els àmbits  bàsics i aplicats de les ciències experimentals i de la vida, desenvolupant les seves tasques en centres de recerca bàsica, universitats i organismes públics, i en departaments de recerca i desenvolupament d’empreses, indústries i hospitals.
 • Intervé decididament en l’avanç de la ciència i en la seva repercussió social (genòmica, proteòmica, biotecnologia, reproducció i sanitat humanes, experimentació animal, diversitat animal i vegetal, medi ambient, agricultura, alimentació, etc.).

Recursos Vegetals i Animals

 • Professional agropecuari en l’optimització dels recursos vegetals, animals i fongs ja explotats regularment i en la cerca de nous jaciments de recursos vius explotables.
 • La millora genètica per mètodes clàssics o per obtenció de transgènics, l’optimització de les condicions de creixement, nutrició i la millora del rendiment reproductiu són àmbits competencials que deriven de coneixements adquirits en la titulació.
 • Han de destacar-se aspectes com l’aqüicultura o el cultiu d’animals exòtics o autòctons amb derivacions comercials diverses, així com el cultiu d’espècies animals, vegetals, fúngiques i microbianes amb finalitats de conservació o millora.

Indústria Farmacèutica, Agroalimentària i Química

Professional amb tasques de responsabilitat en àrees tècnica, de producció i gestió de la qualitat, en la biotecnologia, la química, la bioquímica, la microbiologia, la toxicologia, la fisiologia, la farmacologia, l’epidemiologia,  i altres perspectives científiques. En recerca de productes d’origen biològic i tractaments (assaigs clínics, productes agroalimentaris, etc..)

 

INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ en museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió, com a guia o monitor, escriptor, redactor, periodista especialitzat, divulgador, assessor científic, il·lustrador o fotògraf de la ciència, la vida i el mitjà natural

 

Professional de la GESTIÓ I ORGANITZACIÓ d’empreses que realitza tasques d’adreça o alta gestió experta en àmbits empresarials relacionats amb la formació i la professió del biòleg.

 

Professional del MÀRQUETING I COMERÇ de tots els productes i serveis relacionats amb la ciència biològica en tots els àmbits descrits als apartats anteriors (Atendre els clients, Instal·lació de nous paràmetres als aparells, Gestionar comandes i enviaments, i solucionar problemes derivats, Presentar novetats (reactius o aparells) de l’empresa als laboratoris,  Fer un primer diagnòstic de problemes per després enviar als enginyers o personal de suport i aplicacions, Formació externa als clients d’equips i reactius nous, Formació interna en productes, qualitat, vendes, Plantejar estudis de validació de tipus de mostres, avaluació de nous productes o equips, estudis comparatius i/o de recerca aplicada, Revisar errors dels aparells per millorar eficiència, Suport clients en helplines.

DOCENT en l’ensenyament secundari, universitària i en la formació professional, contínua i de postgrau o matèries relacionades amb el coneixement científic en general i específicament amb les ciències de la vida i experimentals. El biòleg exerceix també la DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES DOCENTS i assessora en matèria d’educació per a la immersió social de la cultura científica.

 

ANÀLISI I PERITATGE FORENSE: Tècnic analista en identificació per ADN en disputes de paternitat, denúncies per violació, homicidis, assassinats, segrestos, persones desaparegudes, nens robats, atemptats terroristes, accidents massius, etc. Actuació com a perit en processos judicials.

 

Aquest ampli perfil professional inclou, als sectors d’activitat que han explicat tradicionalment amb presència de biòlegs, com a Salut-Sanitat, Recerca, Serveis, Biotecnologia, Docència i Administració Pública, i noves àrees d’importància creixent, com la Bioinformàtica, Telecomunicacions, Indústria, etc.

Això avala l’adquisició de competències transversals per part dels titulats en Biologia que els ha permès assumir tasques professionals en àrees no habituals fins a temps recents.

 

 FUNCIONS DE LA PROFESSIÓ:  Article 15 dels Estatuts DEL CBC.

 

 

Aquí podeu veure un vídeo d’ alguns biòlegs/biòlogues que exercin les seves activitats professionals