PRE-col·legia’t al CBC i apropa’t al món professional

 

 

quees

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya crea la figura de PRE-COL·LEGIAT pels estudiants, de graus com a medi d’incorporació i coneixement de la vida professional i laboral i recolzant als que properament tenen el dret i el deure d’incorporar-se com a membres de ple dret al CBC.

 

qui

 

 

 

 

 

Estudiants del últims curs dels graus de Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica, Biologia Humana, Biomedicina, Biotecnologia, Genètica, Microbiologia.

 

 

com

Ho pots fer On line:

Accedeix al formulari i segueix les instruccions

https://cbc.odoogest.com/precol-legiats

 El cost de la pre-col·legiació és de 20 € que haurà d’abonar-se en un sol pagament quan se sol·licita.

 

 

 

Avantatges d’estar pre-col·legiat:

Durant el període de pre-col·legació

ESPECÍFIQUES

 • Rebre orientació formativa i laboral.
 • Correu electrònic corporatiu (@cbiolegs.cat).
 • Cursos i activitats formatives amb el preu dels col·legiats.
 • Carnet de pre-col·legiat.

GENERALS

 • Accés complert a la pàgina web del CBC, (inclòs zona restringida) on es pot obtenir la  informació sobre  les ofertes de treball, formació i activitat col·legial.
 • Accedir als beneficis d’alguns convenis subscrits pel CBC amb entitats de serveis i productes (més de 100).
 • Rebre la revista CBCAT en format digital.
 • Utilització dels serveis de biblioteca i de la seu col·legial.

 

Una vegada finalitzat aquest període els titulats podran incorporar-se al CBC en qualitat de col·legiats, amb moltes avantatges:

Els pre-col·legiats que es col·legien quan obtinguin el grau es beneficiaran de:

 • Gratuïtat de la quota d’inscripció al Col·legi (24 €).
 • Reducció de la quota anual de col·legiat del 65% els dos primers anys (només 42 € anuals).
 • Tots els serveis complerts que ofereix el CBC (assesoria jurídica, assessoria informàtica, orientació professional…)

 

Període de pre-col·legiació

La condició de pre-col·legiat es manté des de què s’aprova la sol·licitud fins al començament del nou curs acadèmic (octubre-novembre).

Els pre-col·legiats que obtinguin el grau tindran fins el mes de novembre del mateix any per formalitzar la col·legiació amb totes les avantatges esmentades.

 

Renovació de la pre-col·legiació

En el cas que un pre-col·legiat no obtingués el títol es podrà renovar per 3 vegades la pre-col·legiació, amb la presentació de la nova matrícula i pagant la quota d’inscripció.

En cas de no renovar-se la pre-col·legiació amb la matricula del nou curs acadèmic es perdrà aquesta condició i el dret als serveis corresponents a la mateixa.