ENTREVISTA A CRISTINA RIBAS 

 

Biòloga i periodista. Presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica

 

 “La biologia és la ciència més global, la que aconsegueix  explicar millor el món”

Periodista especialitzada en Ciència, Salut i Tecnologia, va iniciar la seva carrera professional en empreses de comunicació tradicionals (premsa, ràdio i televisió). De 1998 a 2002 va liderar projectes innovadors en nous canals, com l'edició digital del “Diari de Barcelona”. Durant l'última dècada, ha treballat en estratègies de comunicació i projectes digitals, especialment en les àrees d'e-Govern i Salut.

Actualment és consultora de Negocis digitals a Hewlett-Packard i professora associada de Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, on a més codirigeix el postgrau de Comunicació Estratègica Digital. És l’actual presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) .

 

Per què es va fer biòleg? Va ser vocacional?

Si però vocacional del coneixement. La biologia per mi és la ciència més global, la que aconsegueix  explicar millor el món i la que aporta les dades més complertes.

Així que la meva vocació era, i és, arribar a comprendre per poder transmetre i incidir en la societat.

 

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

Ha de ser curiós, apassionat pel coneixement, rigorós i entendre que el patrimoni natural és un dels llegats més importants que tenim com espècie.

 

Quin creu que és el paper  del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

Posar en valor aquest llegat mitjançant l’estudi científic per aconseguir  coneixement, i  també per aplicar-lo i obtenir beneficis socials i econòmics. En general, al meu entendre, ha d’aportar a la societat una manera de fer: la cultura de la ciència, la sostenibilitat i el respecte per la biosfera.

 

Quina part de la seva activitat actual està lligada a la Biologia?

Per la banda dels continguts, tracto sovint temes de biologia en projectes de comunicació científica (exemples: un reportatge amb en Jordi Serrallonga a Àfrica, formes de transmetre serveis i continguts divulgatius per als usuaris del sistema públic de Salut) i també en docència (soc professora associada de periodisme especialitzat a la UPF), a més de la Presidència de la ACCC que em fa representar a tots els que es dediquen a la comunicar i divulgar la ciència.

Pel que fa al mètode, la carrera de biologia que vaig cursar a la UB, em va donar l’hàbit d’incloure sempre un enfoc global en els projectes amb els quals m’enfronto. L’ecologia, l’evolució, la genètica són grans aprenentatges per a qualsevol persona i, a més, responen a les grans preguntes que sempre s’ha fet la humanitat.

 

Que li aconsellaria a un futur biòleg?

Què segueixi la seva passió, si té a veure amb la biologia, tant si li agrada la recerca, com la seva aplicació,  la docència o la divulgació i la comunicació. Si creu en el que està fent i li posa l’ànima, ja sortiran  oportunitats professionals. Sovint els joves volen veure les oportunitats abans de posar-s’hi però això funciona més aviat a l’inrevés. En qualsevol cas, la mirada del biòleg, encara que s’acabi dedicant a una altra cosa, és molt valuosa i socialment imprescindible.

 

Què és l'ACCC i quina és la seva finalitat

És una associació que agrupa tant científics que fan divulgació com professionals del periodisme científic que treballen per a mitjans o institucions.

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació de la ciència i la tecnologia, de manera que es respecti la veracitat de la informació i la defensa del mètode científic.

Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la formació permanent dels seus associats i incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, la tecnologia i la innovació.

 

Què creieu que aporta el Col·legi a la professió i a la societat?

Pertànyer al col·legi de biòlegs, de periodistes o una associació com l’ACCC permet formar una massa crítica que pot actuar com una sola veu davant les institucions i aportar legítimament el punt de vista d’un col·lectiu professional en la societat.

A més, pot actuar també com a una plataforma per promocionar serveis professionals i obtenir avantatges en l’exercici de la professió, com ara la formació continua i el debat ètic i legal.