ENTREVISTA A MERCÈ DURFORT

catedràtica emèrita de Biologia Cel•lular.

 “El biòleg ha de tenir un gran poder d’observació i saber relacionar tot el que veu”

Nascuda a La Suze (França) el 1943 i ens va deixar en abril de 2022. Es llicencià en Biologia per la Universitat de Barcelona (1965) i és catedràtica de Biologia Cel·lular des de 1985. Adscrita a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat nombrosos càrrecs de gestió acadèmica. La seva llarga dedicació a la docència abasta els diferents cicles de la llicenciatura de Biologia  i cursos de doctorat, així com conferències a les Aules de la Gent Gran.

Autora de diversos capítols de llibres sobre temes de la seva especialitat així com un Diccionari de Biologia Cel·lular, i diversos vídeos metodològics.

La seva recerca es centra en tres línees que tenen punts en comú:  Biologia de la reproducció en espècies que tenen interès en aqüicultura, histopatologia de mol·luscs bivalves i crustacis així com  processos de bioacumulació en mol·luscs i crustacis d’interès en aqüicultura. També ha tutoritzat més de 20 tesis doctorals.

Es membre de l´Institut d’Estudis Catalans (l998) i en  va ser presidenta de la Secció de Ciències Biològiques del  1992 al 2001. Va ser la primera dona membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1993)Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tècnic (2001) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2004). És Sòcia d’Honor de la Societat Catalana de Biologia (2014). A l’any 2020 va rebre el premi Col·legiada d’Honor del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Per què es va fer biòloga? Va ser vocacional?.

Va ser totalment vocacional. Dubtava però entre Medicina, Veterinària i Biologia. Medicina era una carrera llarga i segons deien poc apropiada per una dona; a Barcelona no hi havia facultat de Veterinària, calia anar a Saragossa per tan va quedar Biologia. Cal assenyalar que m’he especialitzat en una àrea de coneixement que és comuna a les tres llicenciatures:la Biologia Cel·lular i la Histologia. Mai m’he repenedit d’haver escollit Biologia.

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

Com qualsevol científic ha de tenir una gran curiositat per tot el que l’envolta. Actualment ha de tenir un coneixement molt ampli de tots els àmbits que estudia la Biologia: tan els aspectes teòrics com els aplicats. Ha de conèixer tots els camps, encara que malauradament de forma superficial donat que un grau de quatre anys és totalment insuficient. Ha de tenir un gran poder d’observació i saber relacionar tot el que veu.

Quin creu que és el paper del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

Som en un moment realment molt difícil, moltes portes són tancades o molt poc obertes, per bé que vull pensar que es tracta d’una situació passatgera. Fins ara el biòleg ha estat ben valorat per entrar a formar part de grups de recerca biomèdica, també a les ciències de la nutrició i a laboratoris farmacèutics. Durant molts anys l’ensenyament ha estat una sortida important a la que hi varen optar biòlegs molt motivats i d’altres van seguir aquest camí perquè no varen trobar altres sortides. Dins de cada camp indicat ha d’intentar fer-ne divulgació

Quina part de la seva activitat actual està lligada a la Biologia?

De fet totes les meves activitats del dia a dia esta íntimament lligada a la Biologia. Al ser catedràtica emèrita puc continuar col·laborant en classes de màsters i doctorat i determinades activitats relacionades amb la docència. Continuo en el meu àmbit de recerca. A part del fet que segueixo i participo en totes les activitats que tenen lloc a les diferents societats a les quals pertanyo. No m’avorreixo!. Continuo aprenent aspectes que coneixia poc!

Que li aconsellaria a un futur biòleg?

Pressuposo que si ha escollit la carrera de biòleg és perquè li agrada la biologia de manera general o alguns dels temes que s’hi tracten. També vull pensar que en acabar la carrera manté l’interès per l’estudi de la vida en totes les seves manifestacions i desitjo que aquest interès el mantingui viu, malgrat les dificultats que podrà trobar en el seu camí.

Li desitjo que el treball que trobi el desenvolupi amb passió i que no deixi d’estudiar i d’anar a conferències i de mantenir contacte amb la Biologia, que sigui amatent dels avenços que dia a dia es van fent en la majoria dels camps de la recerca biològica

Què creieu que aporta el Col·legi a la professió i a la societat?

A la professió: actualització dels coneixements més importants derivats dels diferents camps de la biologia i sorgits d’arreu del món. Difondre una selecció de treballs de recerca que es fan en el nostre país. Dona veu als col·legiats perquè plantegin llurs problemàtiques.

            Totes aquestes accions puntuals, de fet, es projecten a la societat.