Bioentrevista Dr. Lapuente

Entrevista al Dr. Joaquín de Lapuente Pérez

“El biòleg exerceix avui un paper destacat com a defensor i intèrpret de la vida”

bioentrevista joaquín LapuenteJoaquín de Lapuente Pérez és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona i la seva tesi doctoral es titula “Apodemus sylvaticus com a sentinella de fonts de contaminació complexes”. Abans de doctorar-se, va estudiar un executive MBA a OBS Business School.
La seva trajectòria professional del Dr. Lapuente ha estat marcada pels seus dos mentors, en Jacint Nadal i en Miquel Borràs, que li van oferir l’oportunitat d’embarcar-se a la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia del Parc Científic de Barcelona, on va començar com a toxicòleg pre-júnior i va acabar sent responsable del laboratori. D’allà, va saltar a l’empresa privada, a l’empresa AC MARCA, com a responsable de toxicologia, i va ser promocionat a Director d’Afers Regulatoris, laboratori d’anàlisi i departament de toxicologia, on actualment exerceix.
Amant de la docència, ha impartit classes a la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya, on és professor associat de Mètodes alternatius a l’assaig amb animals en el grau de Biomedicina.
Els camps de recerca on s’ha enfocat han estat la toxicologia experimental, tant in vitro com in vivo, especialment a les àrees de genotoxicitat i reprotoxicitat, i l’ecotoxicologia, tant en estudis de camp com en laboratori i en l’avaluació del risc per a la salut humana i per al medi ambient. Ha participat en nombrosos projectes de recerca tant nacionals com internacionals. Fruit d’això, ha publicat prop de 40 articles a revistes científiques, a més de capítols de llibres i monografies. L’any 2023 ha estat reconegut amb el Premi del Dia del Biòleg en “Recerca i Investigació”, que atorga el Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Per què Joaquín de Lapuente es va fer biòleg? Va ser vocacional?

La meva elecció de ser biòleg va ser vocacional i es va nodrir de la meva passió pel món natural, la qual va créixer dins meu des de petit. Els documentals de natura i els viatges apassionants de Jacques Cousteau van despertar la meva curiositat i em van captivar, revelant-me la immensa complexitat i la bellesa oculta dels éssers vius i els ecosistemes.

La riquesa d’informació que revelen els éssers vius, així com els misteris encara per descobrir, han estat la font que ha alentit la meva motivació per explorar el món de la biologia. Cada descobriment, ja sigui petit o gran, em motiva i reforça la convicció que la biologia és un camp ric en coneixement. La possibilitat de contribuir a aquesta exploració continua i compartir aquest coneixement amb la societat és el que fa que ser biòleg sigui una vocació gratificant i significativa per a mi.

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

En la meva opinió, un biòleg ha de ser apassionat per la vida, la natura i la comprensió dels éssers vius. Ha de posseir una curiositat innata i insaciable, perseverança, habilitats analítiques i capacitats per treballar en equip, a més de comunicar de manera efectiva.

Quin creu que és el paper del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

El biòleg d’avui en dia exerceix un paper destacat, en la nostra societat, com a defensor i intèrpret de la vida. A través de la recerca, l’educació i la divulgació, el biòleg contribueix a la conscienciació ambiental, a fomentar la innovació, a resoldre problemes de salut i a promoure pràctiques sostenibles, entre d’altres accions. La tasca d’un biòleg va més enllà del laboratori, de l’aula o de la pantalla. Hauria d’influir positivament en la manera en què les persones perceben la vida i interactuen amb el món natural.

Quina part de la seva activitat actual, Dr. Lapuente, està lligada a la Biologia?

La meva activitat actual com a toxicòleg en una empresa dedicada a la fabricació de productes d’ús diari està estretament lligada a la Biologia. En aquesta funció, realitzo avaluacions dels riscos associats als productes, tant per a la salut humana com per al medi ambient. Aquesta responsabilitat implica una comprensió profunda dels processos biològics i dels efectes potencials que els components dels productes poden tenir en els éssers vius. De fet, implica aplicar els principis biològics per garantir que els productes fabricats no només compleixin amb els estàndards de seguretat, sinó que també minimitzin els impactes negatius sobre la salut humana i el medi ambient. Així, la biologia és fonamental per a la presa de decisions informades i responsables en aquest àmbit professional.

Què li aconsellaria a un futur biòleg, Dr. Lapuente?

Als futurs biòlegs els aconsellaria mantenir una curiositat activa, estar oberts a noves oportunitats i desenvolupar una xarxa professional sòlida. La diversitat d’experiències, ja sigui a través de pràctiques, voluntariat o estudis addicionals, enriqueix el seu perfil i els proporciona una perspectiva més àmplia del camp de la biologia.

Què creieu que aporta el Col·legi a la professió i a la societat?

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya és fonamental per a la professió i la societat en general. Proporciona un marc de col·laboració i intercanvi d’idees entre professionals. El Col·legi ofereix oportunitats de formació, accés a recursos i fomenta la defensa dels interessos professionals dels biòlegs. A més, la seva presència contribueix a elevar els estàndards ètics i promoure la importància de la biologia en el teixit social.

Darreres notícies