Interessant entrevista del degà del CBC a Terrícoles de Barcelona TV

 

Ramon Jordana degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, va ser entrevistat en el programa Terrícoles de Barcelona TV pel seu director Lluís Reales. En aquesta entrevista van parlar de la gran diversitat d’àmbits on els biòlegs estan realitzant les seves activitats professionals i la gran transcendència que la visió i treball dels biòlegs aporten a la millora de la qualitat de vida de la societat actual i en el futur.

 

Podeu veure l’entrevista en aquest vídeo