ENTREVISTA A JOAN PUIGDOLLERS,

regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans a l’Ajuntament de Barcelona

“Hem de fer veure a la societat que totes les accions que fem estan interrelacionades amb l’espai més proper, però també amb tot el planeta Terra”

 

Nascut a Barcelona. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Sanitat. Diplomat en Enginyeria Ambiental. Funcionari del Cos de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya en excedència. Ha estat delegat territorial de Barcelona del Departament de Sanitat (1989-1991) i director general de Promoció i Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient (1991-1993). Conseller de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) des del 1988 fins al 2011 i Vicepresident des del 2007 al 2011.  Actualment és regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans a l’Ajuntament de Barcelona, president del Districte de Sarrià- Sant Gervasi, i diputat provincial de l’Àrea de Medi Ambient i Espais Naturals.

 

Per què es va fer biòleg? Va ser vocacional?

La meva vocació era ajudar a les persones: inicialment volia fer de metge, però no va ser possible per les dificultats per entrar a les Facultats de Medicina i vaig començar a fer el Selectiu de Ciències. Aquí vaig descobrir la Biologia, i sobretot l’Ecologia.

 

Quines característiques creu que ha de tenir el biòleg?

Ha de tenir molta curiositat per saber com funcionen les coses i, sobretot, com funciona la vida: des de el punt de vista de la Física fins el punt de vista de la Psicologia. Abans d’especialitzar-se molt és bo tenir una visió general del principis bàsics de les Ciències Biològiques i de les seves relacions amb d’altres àmbits del saber (Economia, Sociologia, Historia, Filosofia i altres). Cal ser un bon generalista i un bon analista de la societat on vivim, per aplicar els coneixements que donen les Ciències Biològiques per millorar la vida de les persones arreu del món.

 

Quin creu que és el paper  del biòleg a la societat? Com hi pot incidir?

Fer veure a la societat que totes les accions que fem durant la nostra vida estan interrelacionades amb l’espai més proper, però també amb tot el planeta Terra (Gaia), tant en la dimensió “espai” com en la dimensió “temps”.
Com diu James Lovelock: “hi ha un temps per cada cosa, hi ha un temps per cada intenció sota el cel: un temps per néixer i un temps per morir, un temps de sembrar i un temps per recollir el sembrat“.
Els biòlegs hem de fer aquest paper des de la Ciència i mai convertir-la en ideologia. Per a mi, la Ciència i la ideologia es mouen en espais i temps diferents.

 

Quina part de la seva activitat actual està lligada a la Biologia?

Com sempre -també ara com a jubilat laboral- la meva vida ha estat guiada pels coneixements i l’experiència adquirides com Biòleg. Per tant, les meves actituds i accions han estat presidides per la voluntat de ser coherent amb fer de Biòleg,

Que li aconsellaria a un futur biòleg?

Que sigui molt obert a tots els plantejaments que fa la societat, sense dogmes, i molt crític amb les “veritats científiques”. Que s’ho qüestioni tot sempre. Fer del dubte permanent la forma d’avançar cap un món mé s sostenible i més just. Ningú esta en possessió de la veritat absoluta i tothom -legítimament- té la seva pròpia veritat.

 

Què aporta el Col·legi a la professió i a la societat?

Estic col·legiat des de la creació del Col·legi de Biòlegs d’Espanya i vaig participar en la creació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. A la professió, protecció per poder exercir-la; i a la societat, una visió més global de com funciona el món des del punt de vista de les Ciències Biològiques.

.