Òrgans de govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

La Junta General

És l’òrgan suprem del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i està constituït per tots els seus col·legiats.

La Junta de Govern

És l’òrgan executiu i representatiu del Col·legi. Està encarregat d’executar i gestionar els acords de la Junta General.

Des de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya de juliol de 2020, el següent equip de govern representarà als col·legiats durant els propers quatre anys.

Gisela Loran i Benavent

Vicedegana primera

Jordi Carreras Doll

Vicedegà segon