Cardiopaties hereditàries BiòlegsCAT

Ja podeu veure la webinar: El Rol del Biòleg en una unitat clínica de cardiopaties hereditàries

Ja podeu veure la webinar: El Rol del Biòleg en una unitat clínica de cardiopaties hereditàries A càrrec del Dr. Oscar Campuzano Larrea i MSc. Estefanía Martínez-Barrios. La Unitat d’Arrítmies i Cardiopaties Familiars de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona està especialitzada en trastorns del ritme cardíac, mort sobtada i cardiologia genètica. El principal problema d’aquestes patologies…

Posicionamiento del Consejo de Colegios de Biólogos a la propuesta de Reglamento para acelerar el despliegue de Energía Renovable

 Posicionamiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) a la propuesta de reglamento del Consejo de la Comisión Europea para acelerar el despliegue de energía renovable. Los Ministros de Energía de la Unión Europea (UE) han acordado el contenido de un Reglamento (propuesta de 9/11/2022. COM 591 final. 2022/0367 NLE), de obligado cumplimiento…

Ja podeu veure la webinar: Las aguas residuales hablan: alertas de brotes víricos en humanos a través del estudio de las aguas residuales

Ja podeu veure la webinar: Las aguas residuales hablan: alertas de brotes víricos en humanos a través del estudio de las aguas residuales.  A càrrec de la Dra. Sandra Martínez Puchol En l’última dècada, les tècniques de seqüenciació massiva s’han convertit tècniques indispensables per a l’estudi exhaustiu de microorganismes en una àmplia varietat de mostres,…