Defensa professional plaça a St. Antoni de Vilamajor

Defensa Professional

Guanyem un recurs a una posició de tècnic de medi ambient de l'Aj. de St. Antoni de Vilamajor

Defensem la professió VilamajorEl Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha guanyat el recurs sobre una oferta de treball de Tècnic/a mitjà Medi Ambient que no convocaven a biòlegs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

En concret, el Col·legi va interposar un Recurs potestatiu de reposició contra l’anunci d’una convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir en règim de personal laboral temporal, una plaça de Tècnic/a de medi ambient amb caràcter urgent, i constitució d’una borsa de treball on no es convocaven als professionals de la biologia.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha estimat el recurs de reposició i ha modificat aquesta oferta de treball incloent els Llicenciats/Graduats en Biologia ampliant el termini. D’aquesta manera, els biòlegs i biòlegs podran optar a aquesta posició.

Ja podeu consultar la nova convocatòria i el procés de selecció a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Funcions del lloc de treball a Sant Antoni de Vilamajor

Entre les funcions específiques de la plaça convocada hi són:

  • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control mediambiental, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l’àmbit d’actuació pròpia.
  • Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural així com redactar la documentació tècnica corresponent a les actuacions desenvolupades en el seu àmbit.
  • Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi al municipi i aquelles actuacions susceptibles d’afectar el medi ambient.
  • Emetre informes i treball d’ordre tècnic, de col·laboració i assessorament als seus superiors, en relació amb problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.
  • Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.

 

Darreres notícies