acords junta general

Acords aprovats a la Junta General Ordinària del 2024

El passat dimecres, 10 d’abril de 2024, es va celebrar la Junta General Ordinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb el següent

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de gestió i del balanç de 2023.
3. Discussió i aprovació, si escau, de la quota col·legial, d’acord amb el que estableix l’article 53 dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
4. Discussió i aprovació, si escau, de les línies generals de gestió i pressupost pel 2024.
5. Discussió i aprovació, si escau del Codi Deontològic del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Torn obert de paraules

Us fem un resum dels acords, que es van prendre per unanimitat:

– S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

– S’aprova per unanimitat  la memòria de gestió i el balanç econòmic de l’exercici 2023 presentats per la Junta de Govern. Podeu accedir a la memòria d’activitats del 2023 seguint aquest enllaç

– S’aprova per unanimitat la proposta d’increment de les quotes col·legials segons la proposta de la Junta de Govern;

Per aquest any 2024, la Junta de Govern va proposar un augment de menys del 3,5% que correspon a l’IPC de la quota col·legial a les quotes normals i una congelació de les quotes reduïdes per atur*.

D’acord amb aquesta proposta les quotes quedarien amb el següent import.

      • Quota normal ⇒134,04 €
      • Quota reduïda per atur* ⇒ 80,00 €

Els pròxims dos rebuts seran per un import de 67,02 €  per la quota normal i 40 € per la quota reduïda.

 

–  S’aproven per unanimitat  les línies generals de gestió i el pressupost pel 2024 presentats per la Junta de Govern. Consulteu la memòria de 2023 

–  S’aprova el Codi Deontològic del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Darreres notícies

1 comentari

Comments are closed.