Lluís Tort Bardolet

Degà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedràtic de Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Biologia per la UAB, i formació postdoctoral a les Universitats de Bristol (Anglaterra) i Aberdeen (Escòcia). Especialista en Fisiologia animal comparada, en concret en investigació sobre l’estrès i la immunodepressió en peixos.

Experiència de 30 anys d’Investigació, implicat en 27 Projectes i participant en tots els programes-marc de la UE des de 1995 fins l’actualitat. Dirigeix un equip de 17 persones reconegut per la Generalitat com a grup Consolidat de Qualitat (SGR). Forma part de la Xarxa de Referència en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya (XRAq). Ha publicat més de 200 treballs i diversos llibres de l’àmbit de la fisiologia i immunologia dels peixos, l’aqüicultura o la fisiologia animal comparada. És Editor Associat de les revistes Developmental and Comparative Immunology, Fish Physiology and Biochemistry i Frontiers in Immunology i és revisor habitual de 8 revistes. Ha estat convidat en Ponències o key-notes de Congressos Internacionals en 22 ocasions. Va ser el president del “IX Congrés Internacional sobre la Biologia de Peixos” de la American Fisheries Society (2010).

Ha Dirigit 15 tesis doctorals i 26 treballs de màster o postgrau. Ha impartit docència en diferents titulacions, Doctorats I Màsters nacionals i internacionals. Ha participat en els Programes Europeus Sòcrates, Leonardo i Erasmus i ha coordinat els temes de “mobilitat” del Programa europeu en formació superior en aqüicultura a Europa (AquaTnet).

És Membre de 5 Societats Científiques internacionals i va ser President de la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans (2010-2014). Ha actuat com avaluador de Projectes o de selecció d’investigadors senior per a diferents agències d’Investigació Científica a la Unió Europea, Estats Units, Canadà, Gran Bretanya, Noruega, Colòmbia, Xile, Grècia i Taiwan; AGAUR i AQU (Catalunya) i ANEP i agències autonòmiques (Espanya). Ha estat Director del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia (2004 a 2010), coordinador del bioclúster de la Univ. Autònoma de Barcelona (2010-2012), Vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB (2012-2015) i President del European Consortium of Innovative Universities, ECIU (2015-2017).

Vicedegà primer del CBC 2017-2020

1 comentari

Comments are closed.