genètica clínica adn

Manifest dels Biòlegs per crear l'especialitat multidisciplinària de genètica clínica

L'anunci de la creació d'un catàleg de proves genètiques, arriba coix sense un reconeixement de la Genètica com especialitat clínica.

Manifest dels biòlegs catalans per poder reclamar la creació d’una especialitat multidisciplinària de genètica clínica, una activitat on els biòlegs i biòlogues tenim un paper molt significatiu. El desencadenant d’aquesta acció darrera acció ha estat l’anunci del Ministeri de Sanitat de la presentació, el passat dia 23 de gener, del catàleg comú de proves genètiques.

Aquest catàleg, si bé és essencial pel diagnòstic i pronòstic de malalties i especialment les rares i oncològiques, i reclamat pels genetistes des de fa molts anys, no ve acompanyat d’un element essencial: el reconeixement de la Genètica com a especialitat clínica..

L’objectiu, compartit amb el CGCOB i BiòlegsCAT, és la de donar visibilitat social del perjudici que suposa l’absència de l’Especialitat de Genètica clínica en el Sistema Nacional de Salut. Tots els Col·legis Oficials de Biòlegs ens hem adherit a aquesta iniciativa, ja que els majors perjudicats som els biòlegs i les biòlogues..

Manifest del CBC:
ESPECIALITAT DE GENÈTICA JA!

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) s’adhereix a la reivindicació de la creació de la especialitat sanitària de Genètica com altres col·legis i associacions professionals, creiem que és una prioritat atesos el reptes presents i futurs d’aquesta disciplina en la que treballen molts biòlegs i altres graus relacionats.

El passat 23 de gener el Ministeri de Sanitat va presentar el Catàleg Comú de Proves Genètiques, però sense engegar el tema de la especialitat de Genètica i per tant del reconeixement i acreditació dels professionals que treballen en aquest camp. Com molts de vosaltres sabeu, a 2014 ja es va reconèixer la especialitat, però va ser derogada dos anys després. Des de llavors la genètica i la genòmica estan més presents en el diagnòstic, pronòstic i tractament de moltes malalties. També s’han tornat més complexes nivell analític i d’interpretació, i per tant, requereixen de major coneixement i es consideren primordials per avançar en la medicina personalitzada, en el diagnòstic i tractament de les malalties minoritàries i altres patologies i pandèmies emergents.

Des de el CBC considerem que serà molt difícil d’assumir i garantir aquest Catàleg i la equitat, seguretat i qualitat de les proves a tot el territori nacional sense una especialitat reglada i integrada en el Sistema Nacional de Salut que garanteixi una Formació Sanitària Especialitzada homogènia i especifica a totes les comunitats autònomes. Per tant, hi ha una necessitat urgent d’implantar l’especialitat de Genètica i que passi de ser una prioritat, segons diferents ministres i directors generals, a una realitat i deixar de ser l’únic país de la UE en què no està acreditat aquest coneixement.

Al marge de l’especialitat, actualment la majoria de biòlegs i graus relacionats que desenvolupen la seva activitat professional en Genètica no són considerats professionals sanitaris, encara que és una activitat evidentment sanitària. Aquesta mancança la duria a terme el certificat de biòleg sanitari. En aquest sentit, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos i el CBC estem totalment involucrats i compromesos en ambdues revindicacions, l’especialitat de Genètica i el Certificat de Biòleg Sanitari, en les que treballem des de fa temps, sempre implicats en la defensa de la professió de biòleg.

Darreres notícies

1 comentari

Comments are closed.