Sr. Antoni Alarcon i Puerto.

Trajectòria professional 2018

(Barcelona, 1959) és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, té el Títol de Grau en Biologia i Màster en Enginyeria Ambiental pel Ministeri d’Indústria i Energia.

Actualment, és el director Zoo de Barcelona.

Ha treballat al llarg dels anys en l’àmbit del medi ambient, la planificació i la gestió territorial i, en temes relacionats amb la recuperació d’espais oberts i l’impacte de les infraestructures. Hi ha col.laborat en el desenvolupament de diferents projectes de transformació del Zoo de Barcelona, la qual cosa ha permès que pogués visitar nombroses instal·lacions zoològiques d’arreu del món.

Ha estat gerent del Consorci del Besòs, entitat local constituïda pels ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, i Badalona que té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el seu àmbit territorial, especialment en temes urbanístics, d’infraestructures i medi ambient.

Ha treballat a la Mancomunitat de Municipis de l’AMB, duent a terme la gestió de les platges metropolitanes, la gestió de projectes relacionats amb la recuperació ambiental dels rius Llobregat i Besòs i altres vinculats als temes ambientals dels parcs metropolitans. Més tard, va treballar a Barcelona Regional Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i Infraestructures S.A. com a director de Projectes Ambientals on posteriorment va ser nomenat Gerent Adjunt.

Durant aquests anys ha coordinat i ha dirigit diferents projectes, on destaquen la Recuperació Ambiental del tram final del riu Besòs, projecte cofinançat per la UE, i que va suposar l’inici de la recuperació d’aquest territori amb la construcció de zones humides artificials que han permès la recuperació de la biodiversitat en aquest tram de riu tan degradat. També ha participat en la caracterització ambiental de la transformació del litoral Fòrum Besòs sobretot en la recuperació dels fons marins de Barcelona, amb la construcció del parc d’esculls artificials. Ha participat també en l’avaluació ambiental del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona i ha coordinat diferents estudis del vessant barceloní de Collserola.