Aprovades a la Junta General del 2020 congelació de quotes i reducció de la quota a ERTOS i autònoms.

La Junta de Govern del CBC va valorar les conseqüències econòmiques produïdes per la crisi de la COVID-19 i la seva repercussió sobre els col·legiats i va  proposar a la Junta General Ordinària una sèrie de mesures amb l’objectiu d’estar al costat dels col·legiats en aquests difícils moments. La Junta de General del CBC celebrada el passat dia 10 de juliol va corroborar aquesta proposta.

Des del CBC us volem informar del resultat i de la valoració econòmica d’aquestes mesures en el nostre col·lectiu.

NO aplicar l’augment de la quota col·legial pel 2020 que es va proposar en una primera instància (1,2% -IPC Catalunya).

Mantenir el mateix import de les quotes col·legials de 2019: quota normal semestral 61,60 € i quota per atur 40 €  (44 sol·licituds).

Aplicar una reducció de la quota col·legial igual a la quota reduïda per atur (40 €/semestre) als professionals autònoms (27 sol·licituds) i els que han estat en una situació d’ERTO (99 sol·licituds).

Gratuïtat de les taxes d’inscripció al CBC (de 60 € i 24 € pels recentment graduats).

Aquestes mesures han suposat un estalvi als col·legiats de més de 10.000 € que es va implementar en la reducció de l’import dels ingressos en el pressupost de l’any 2020 que es va presentar i aprovar a la Junta General Ordinària celebrada el dia 10 de juliol.