Els col·legiats del CBC podran beneficiar-se d’un 10% de descompte en totes les formacions de la Fundació KIMbcn gràcies a un conveni signat per les dues entitats

 

Que és la Fundació KIMbcn

La Fundació KIMbcn neix el 2007 amb l’objectiu d’estimular l’economia del coneixement i fomentar la innovació oberta a través de la promoció de la innovació, la capacitació en elements nous, la generació de continguts i la creació d’opinió. És fruit de la unió de forces entre la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i el Centre Tecnològic LEITAT. Més informació: http://kimglobal.com/ca/

 

Objectiu del conveni de col·laboració

El CBC i la Fundació KIMbcn signen un conveni per tal d’afavorir que els col·legiats del CBC puguin gaudir d’un 10% de descompte en totes les activitats formatives impartides per KIMbcn en l’àmbit de la innovació, l’R + D i els projectes europeus.

 

Activitats objecte del conveni

A continuació, es detallen les activitats formatives, impartides per la Fundació KIMbcn, que queden emparades per aquest  conveni:  

 

Introducció a la transferència de tecnologia

Priorització d’un portafolis tecnològic

Technology scouting

Valoració d’actius intangibles

Comunicació de la innovació

Programa europeu Horizonte 2020

Taller de generació de nous negocis

Gestió tècnica i administrativa para la presentació de projectes d’ I + D + i d’alt nivell

Models de negoci en la innovació oberta

Sistematització de la innovació

IP Strategy

Comercialització de tecnologies

Lean innovation e intraemprendiment

Workshop Programa Interreg MED

Eines pràctiques pel desenvolupament i gestió  de projectes europeus

 

Totes aquestes formacions seran impartides en els termes i condicions recollits en els canals i materials promocionals de la Fundació KIMbcn. Així mateix, la Fundació KIMbcn es reserva el dret de modificar aquests termes i condicions, així com qualsevol altre aspecte de l’oferta formativa anteriorment esmentada (objectius, contingut, instructors, preu, dates …).

 

Per a més informació sobre aquesta oferta formativa, visiteu: http://kimglobal.com/es/insight/formacion/   http://kimglobal.com/es/eventos//  o contacteu a: Carlos Álvarez, Màrqueting Manager, calvarez@kaalliance.com +34 93 266 71 38