Ser biòleg o biòloga

Ser biòloga o biòleg   Us proposem en aquest seguit de vídeos el que significa ser un professional de la biologia: Ser biòleg o biòloga, quines capacitats té, com la seva activitat influeix a la societat, i ampliem amb els reptes dels biòlegs i biòlogues del segle XXI.  Ser biòloga o biòleg Les capacitats d’un biòleg Com…

Formació

Formació especialitzada per a professionals de la biologia Aquesta secció sobre formació del web del Col·legi de Biòlegs de Catalunya és el punt de trobada de les diferents iniciatives formatives dirigides a biòlegs col·legiats i precol·legiats. La formació continuada i especialitzada és un element vital per garantir l’exercici de les millors pràctiques dels professionals de…