Premis CBC Tesi Doctoral i TGF

Els biòlegs catalans premien una tesi doctoral sobre microbiota i la qualitat seminal

També s’han conegut els 5 millors Treballs Fi de Grau en Biologia i afins.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha anunciat els guanyadors dels premis CBC a la millor Tesi doctoral i als 5 millors Treballs de Fi de Grau. El guanyador a la millor Tesi d’aquesta segona edició segons el jurat dels professionals de la biologia a Catalunya és la presentada pel Sergio García Segura de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el títol: Microbiota seminal i Integritat de l’ADN espermàtic. Aquesta recerca té com a objectiu contribuir en la millora del diagnòstic de la infertilitat, obrint perspectives prometedores per a la medicina reproductiva.

Premi cbc Tesi Doctoral

 

La Tesi d’aquest graduat en genètica de Santa Coloma de Gramanet presenta una recerca sobre la microbiota seminal i la qualitat d’aquesta. En el seu resum, García explica que el cos humà està colonitzat per bacteris comensals que habiten superfícies i fluids de l’organisme, una comunitat coneguda com a microbiota, amb implicacions en la salut humana. La presència o absència de determinades espècies bacterianes altera el funcionament fisiològic, fet que ha impulsat estudis dirigits a conèixer el seu paper en algunes malalties, com per exemple la infertilitat. Sota la hipòtesi que la microbiota pot alterar paràmetres seminals i espermàtics associats a la infertilitat masculina, en aquesta tesi es proposa un seguit d’objectius per a estudiar-ho i s’han establert relacions entre alguns gèneres i famílies amb els paràmetres de qualitat seminal.

 

Els millors Treballs Fi de Grau

En aquesta segona edició dels premis CBC als millors treballs fi de grau s’ha presentat treballs de gran qualitat d’alumnes de sis diferents universitats. Els premiats han estat:

  • Joan Martínez Vidal de la Universitat de Barcelona/Karolinska Institutet amb el TFG: The effect of machine learning algorithms and training concepts on TILs scoring.
    Aquest treball que pretén demostrar i donar a conèixer el potencial i utilitat de la IA en l’avaluació d’un biomarcador crucial per a les pacients amb càncer de mama.
  • Elena Azorin Ruiz de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el TFG: Más que monos. Primates divertidamente diversos. Més que micos és un llibre il·lustrat sobre primats dirigit a un públic general a partir dels 12 anys. Té fins divulgatius i educatius. Cerca explicar què és un primat i destacar la seva biodiversitat, mostrant la diversitat en alimentació, comportament, moviment i hàbitats que ocupen.
  • Laura Rabanal Cajal de la Universitat de Barcelona amb el TFG: Assessing the functionality of directly reprogrammed Natural Killer cells. El treball de Laura Rabanal té per finalitat principal avaluar si les cèl·lules NK reprogramades es comporten com cèl·lules NK naturals, és a dir, són funcionals. Per això, hem usat mètodes de detecció de citoquines i assaigs de desgranulació per tal de reconèixer el perfil específic de cèl·lula NK. Aquest estudi obre les portes a l’obtenció d’un protocol més eficaç de cara a l’obtenció de cèl·lules per immunoteràpia.
  • Laia Mas Babià de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el TFG: De peus a Terra: El joc com a eina de transformació social pel canvi climàtic. Aquest joc de taula innovador que combina diversió i aprenentatge per abordar el crucial canvi climàtic. Aquesta experiència única s’ha creat amb l’objectiu de posar sobre la taula aquest tema tan complex i generar un pont entre el coneixement científic i la societat.
  • Cristian Ariel Acuña Pincay de la Universitat de Barcelona amb el TFG: Interferon signaling modulates rna expression of antigen processing-presentation and T cell inhibition genes in pancreatic stellate cells. Aquest treball s’ha dirigit a entendre com els fibroblasts poden inhibir l’activitat de les cèl·lules immunes en l’adenocarcinoma ductal pancreàtic (PDAC), el càncer més letal. L’estudi obre noves perspectives per entendre els mecanismes subjacents a l’agressivitat del PDAC i millorar enfocaments terapèutics, especialment millorant la resposta immune.

Els premis CBC a la millor Tesi Doctoral i als millors TFG

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, CBC, va crear aquest premi amb la voluntat d’estimular la recerca al més alt nivell en les àrees científiques i en les tecnologies en les quals els professionals BIO desenvolupen la seva activitat, Hi ha pogut optar les Tesi i els Treballs Fi de Grau de doctorands i d’alumnes matriculats a les Universitats Catalanes durant l’últim curs (2022-2023) en qualsevol de les titulacions de Grau que capacitin per ser col·legiat del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Genètica, Biologia Ambiental, Microbiologia i Ciències del Mar).

El CBC entén que totes les tesis presentades han estat ja qualificades per tribunals competents, per la qual cosa els criteris d’avaluació per a aquest concurs es van basar en els següents aspectes: L’originalitat de la tesi, l’aportació innovadora, la utilitat de la seva aplicació i la presentació i disseny.

En aquesta edició s’han presentat 15 candidats al premi a la millor tesi doctoral i 29 TFG Els premis tenen una dotació econòmica de 1.500 € per la millor Tesi i de 500 € per cada TFG.

El lliurament físic dels premis es realitzarà en una universitat catalana durant el darrer trimestre de l’any.

* Sergio Garcia Segura (UAB) ha presentat la millor tesi doctoral presentada en la II edició dels premis CBC.
* També s’han conegut els 5 millors Treballs Fi de Grau en Biologia i afins.

Darreres notícies