Reconeixement cotització SS antics becats. BoE

Actualització: Reconeixement de la cotització a la Seguretat Social d’antics becats

Actualitzem la informació sobre el reconeixement de la cotització a la Seguretat Social dels antics becats que vam publicar a finals del 2023.

Amb  dia 1 de maig, s’ha publicat al BOE l’Ordre  ISM/386/2024 sobre la subscripció d’un conveni especial, a sol·licitud dels interessats, que permeti ampliar, fins a un màxim de 5 anys, el còmput com cotitzat dels períodes de formació, dels becats que en el seu dia no van poder cotitzar a la Seguretat Social, ja que, no se’ls va permetre.

enllaç Boe Reconeixement de la cotització a la Seguretat Social d’antics becatsLamentablement, aquesta normativa que s’ha publicat no recull les expectatives d’aquest col·lectiu ja que aquest conveni suposa pagar quasi 3.500 € per cada any que es vulgui computar i que aquest reconeixement es fa sobre el grup 7 vigent en el 2024 (un criteri molt diferent i onerós al que es va poder subscriure el 2011 en el que es pagava segons les bases de cotització del any de la beca).

Tal com s’ha publicat aquesta normativa s’han desatès les reclamacions i al·legacions de les societats científiques i els col·legis professionals i no s’ha escoltat els afectats.

Els grups afectats estan valorant fer mobilitzacions per canviar alguns aspectes d’aquest conveni.

7 de maig de 2024.-

L’Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), l’ Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), la Sociedad Española de Genética (SEG), la Real Sociedad Española de Física (RSEF), l’ Asociación Española de Astronomía (SEA), el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) (en el que està integrat el CBC), la Sociedad Española de Microbiología (SEM) i el colectivo de Afectados Becas SS Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID)  han reivindicat amb una carta  i un  (manifest) que es modifiquin aquesta norma i que escoltin a la comunitat científica.

En les darreres hores, ens informen que sembla que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions es reunirà amb una representació dels afectats.

Darreres notícies