Reconeixement cotització SS d’antics Becats

Amb la publicació en el BOE de 27 de desembre del Reial Decret Llei 8/2023, de 27 de desembre (disposició final onzena) el govern faculta al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a adoptar les disposicions normatives oportunes que possibilitin de manera extraordinària la subscripció d’un conveni especial, a sol·licitud dels interessats, que permeti ampliar, fins a un màxim de 5 anys, el còmput com cotitzat dels períodes de formació.

Són bones notícies, però restem a l’espera del desplegament d’aquestes disposicions per valorar l’abast del reconeixement als antics becaris que no van poder cotitzar a la Seguretat Social durant aquests períodes de formació.

Us mantindrem informats!!

Darreres notícies