Quota col·legial. Primer semestre 2024

Segons es va aprovar a la  Junta General ordinària del CBC de 2023 el pròxim rebut semestral de la quota col·legial que es passarà a cobrament el 4 de gener de 2024 tindrà un import de 64,80 €

 

Reducció de quotes:

Els col·legiats en atur podran sol·licitar la reducció de la quota (40 €/semestre). Per sol·licitar aquesta reducció, cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de desembre de 2023, un certificat de l’OTG (antic INEM) on es faci constar la situació d’aturat del col·legiat/col·legiada. Sense aquesta justificació no s’aplicarà la quota reduïda i s’entendrà que la situació del col·legiat/col·legiada s’ha normalitzat i el rebut serà de 64,80 €/semestre.

 

(El CBC donarà confirmació de rebuda, si no ho rebeu, si us plau, contacteu amb la Secretaria)