Quotes col·legials CBC primer semestre 2023: Congelació de quotes i reducció de quota per ATUR

La Junta de Govern del CBC valorant les conseqüències econòmiques i la seva repercussió sobre els col·legiats i amb l’objectiu d’estar al costat amb ells en aquests moments ha decidit:

Quotes:

Mantenir el mateix import a les quotes col·legials semestrals (normal 61,60 €/semestre i atur 40 €/semestre).

Reducció de quotes:

Aplicar una reducció de la quota col·legial als aturats (40 €/semestre) (1)

(1) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de desembre de 2022, un certificat de l’OTG (antic INEM) on es faci constar la situació d’aturat del col·legiat/col.legiada.

(El CBC donarà acusament de rebuda, si no ho rebeu, si us plau, contacteu amb Secretaria)

Sense aquesta justificació (1) no s’aplicarà la quota reduïda i s’entendrà que la situació del col.legiat/col.legiada s’ha normalitzat i el rebut serà de 61,60 €/semestre.