CGCOB Reunió del consell

Lluís Tort elegit com a vicepresident del CGCOB

El Degà #BiòlegsCAT contribuirà en el treball del Consell per a la regulació del reconeixement oficial dels biòlegs sanitaris i ambientals.

En el darrer ple del Consell, celebrat a Barcelona el passat 28 de maig de 2022, en Lluís Tort, catedràtic de Fisiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i actual Degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya va ser escollit com a vicepresident del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, CGCOB. El nostre degà recull el testimoni de José Pelayo Miguez Baños de Col·legi de Biòlegs de Galicia, i contribuirà al desenvolupament en el treball per a la regulació del reconeixement oficial dels biòlegs sanitaris i ambientals.

Lluís Tort ha declarat que comença “amb il·lusió i empenta per contribuir positivament en tot el treball que es fa al CGCOB, aportant la visió del nostre col·lectiu respecte dels reptes als quals s’enfronta la nostra professió“.

Els companys de la Comissió Permanent del CGCOB són Eduardo Morán president (Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía), Jorge Abad García (Colegio Oficial de Biólogos de Aragón) secretari i  Isabel Lorenzo Luque (Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid) com a tresorera.

Què és el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, CGCOB?

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, –CGCOB- és l’òrgan representatiu i coordinador dels Col·legis Oficials de Biòlegs i representa i defensa la professió de Biòleg en l’àmbit estatal. En concret, el CGCOB:

  • Representa i defensa els interessos legítims de la professió de biòlegs a escala estatal
  • Orienta i fa vigilància deontològica de l’exercici professional
  • Fa promoció social, científica, cultural i laboral de la professió de biòlegs i biòlogues.
  • Promou el dret a una major qualitat de vida, en els àmbits educatius, sanitaris, ambientals i alimentaris.

Podeu ampliar informació sobre el CGCOB al seu web: https://cgcob.es/