Dra. Juana María Díez Antón.

Col·legiada d’honor 2018

Juana Díez es va llicenciar en Biologia a la Universitat de Sevilla, i va obtenir el seu doctorat a la Universitat Autònoma de Madrid, al Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa. La seva tesi, centrada en l’estudi de la coevolució virus-cèl·lula  en infeccions virals persistents, va aconseguir el premi tesi doctoral Caja Madrid.
Després d’una breu estada en empresa, va decidir tornar a la recerca bàsica i realitzar els seus estudis postdoctorals als Estats Units, en particular, en el laboratori del Dr. Paul Ahlquisten l’Institut de Biologia Molecular (Universitat de Madison-Wisconsin). Durant aquest període postdoctoral va desenvolupar i aplicar una estratègia pionera per estudiar de forma global els factors de la cèl·lula que els virus utilitzen per multiplicar-se. L’impacte dels resultats obtinguts van ser crucials per obtenir una plaça com a professora Titular en la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Universitat Pompeu Fabra) on dirigeix el seu grup de recerca en Virologia Molecular des de l’any 2001. El principal objectiu del seu grup és identificar els aspectes clau de la interacció virus-cèl·lula per desenvolupar noves teràpies antivirals d’ampli espectre que siguin efectives per a virus nous i emergents. L’any 2016, va obtenir el premi ICREA acadèmia a l’excel·lència investigadora i en el 2017, la càtedra en Microbiologia en la Universitat Pompeu Fabra. A més de la seva tasca investigadora Juana Díez té una gran vocació docent. El desenvolupament i l’aplicació de diversos mètodes d’aprenentatge actiu en l’assignatura de Microbiologia que imparteix han estat reconeguts per tres premis a la qualitat i innovació docent concedits pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

En l’actualitat és la coordinadora dels estudis de Biologia en la Universitat Pompeu Fabra.