Sr. Fernando Pueyo Lánguiz.

Col·legiat Sènior 2021

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UB  el 1976.

Col·laborador de la implantació del sistema de Detecció i Identificació Anaerobis patògens en humans per cromatografia gas-líquid, 1977 a l’Hospital de Bellvitge.

Màster en Gestió Empresa Industrial per l’Institut Químic de Sarrià l’any 1990.

Màster en: Ingeniería de Calidad, Quality and Health & Safety and Environmeet, Dirección Producción.

Membre fundador del Col·legi Oficial de Biòlegs estatal des de la Secció Professional de Biologia.

Diverses posicions en empreses nacionals i internacionals del sector sanitari: desenvolupament de nous productes, implantació de sistemes de qualitat, gestió i seguretat ambiental.

Jubilat el 2016 com Tècnic Responsable d’empresa del sector sanitari, en el camp de la cardiologia intervencionista.

Actualment, és estudiant sènior a la Universitat Pompeu Fabra.