NDP- El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) i el Grupo TRAGSA signen un conveni de col·laboració

 

4 de febrer. Conveni de col·laboració signat entre el CGCOB i el Grupo TRAGSA (de capital públic i activitat enfocada, entre altres temes, a serveis per al medi rural, la conservació de la natura, el medi marí o la sanitat i salut pública) per fomentar accions en conjunt de l’àmbit d’actuació de cada organització. El Grupo TRAGSA es compromet a tenir en consideració al col·lectiu de biòlegs, en aquells processos de selecció que contemplin activitats relacionades amb els perfils professionals d’aquesta titulació.

 

Conveni CGCOB-TRAGSA