Biòlegs Sanitaris

Els biòlegs, imprescindibles en el sistema sanitari necessiten JA el reconeixement legal.

 

La labor dels biòlegs sanitaris ha estat essencial en l’esforç multidisciplinari per controlar l’expansió del coronavirus. El desenvolupament de les vacunes, la realització de proves diagnòstiques, la labor dels equips de recerca i dels especialistes en virologia, on han estat presents, és només part d’un treball tan important com poc reconegut, ja que la seva figura professional continua sense gaudir a Espanya d’un reconeixement legal específic.

El Ministeri de Sanitat havia anunciat per fi la seva regulació en el 2019 i en maig del 2021 l’equip dirigit per Carolina Darias es va desdir inicialment de la seva promesa de regular i donar accés com a facultatius Sanitaris a milers de Biòlegs i Biòlogues que desenvolupen la seva labor en l’àmbit de la salut. Ara s’espera que reprenguin el compromís sense més dilació.

Hi ha milers de biòlegs amb capacitacions pròpies exercint una labor assistencial en el Sistema Nacional de Salut (SNS). És necessària la regulació d’aquests professionals ja que estan exercint una gran labor el sistema sanitari en moltes especialitats amb diagnòstic o teràpies avançades.

Aquesta irregularitat en el reconeixement professional d’una activitat conceptuada com a “raó imperiosa d’interès general” en l’àmbit de la Unió Europea (hi ha molts països que sí que la tenen regulada), prové de la pròpia inacció del Ministeri de Sanitat, a pesar que els Col·legis Professionals de Biòlegs i diferents societats científiques porten advertint d’aquesta situació des que es va publicar la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries en el 2003.

Tot això es complica amb la declaració de la subdirectora de la Direcció General d’Ordenació Professional, en la qual afirma que si no són considerats professionals sanitaris NO poden realitzar activitats sanitàries segons la llei, de la qual és responsable el propi Ministeri de Sanitat.

Si no es regula la situació actual d’aquest col·lectiu es pot desembocar en situacions d’abandó i indefensió per als pacients. Sense la necessària regulació, els actes professionals realitzats per biòlegs poden quedar fora de la cobertura de les assegurances de responsabilitat que han de tenir els hospitals, i els pacients podrien fins i tot no tenir accés al professional més competent per a la seva malaltia (per exemple, un problema immunològic o genètic on els biòlegs són majoria). Això és especialment problemàtic en el cas de les teràpies avançades (genètiques, cel·lulars…), que en la seva majoria són desenvolupades per equips en els quals els biòlegs són imprescindibles.

Què fan els professionals de la biologia en l’àmbit de la sanitat?

Els professionals de la biologia realitzen activitats assistencials, docents i investigadores imprescindibles en sanitat.

En l’actualitat la llei només reconeix com a biòlegs sanitaris a aquells que tenen una especialitat sanitària de les següents: Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Immunologia, Microbiologia i Parasitologia, Radiofísica i Radiofarmàcia. En totes elles hi ha biòlegs que exerceixen d’especialistes al costat de metges, farmacèutics, químics i físics.

Però per descomptat, després tenim a tots aquells biòlegs que la llei NO contempla com a sanitaris, i aquí la sanitat s’enfronta, a més del comentat anteriorment, a dos grans problemes assistencials com són la Genètica Clínica i la Reproducció Assistida on el 98% dels especialistes són biòlegs. En aquestes disciplines que des de fa anys estan regulades a Europa, els biòlegs haurien d’estar en situació d’igualtat a la resta dels professionals que sí que tenen reconeguda la seva funció sanitària: metges, farmacèutics, infermers, psicòlegs.

Avui dia, gairebé totes les especialitats mèdiques se secunden de l’una o l’altra forma en la genètica i en la biologia molecular per als seus diagnòstics. Un exemple l’hem viscut en aquesta en aquesta pandèmia, on la seqüenciació d’aquest virus ha servit per a millorar les tècniques de diagnòstic, indagar en possibles tractaments, observar el comportament dels diferents ceps i desenvolupar vacunes en temps rècord. Un altre exemple, és en el tractament del càncer on és imprescindible diagnosticar els tipus tumorals amb tècniques de biologia molecular per a optimitzar els resultats. Un altre més és la reproducció humana on els biòlegs són imprescindibles i on tenen cada dia més importància a causa dels canvis en els hàbits de vida.

També trobem biòlegs en Anatomia Patològica, Dietètica i Nutrició, Bromatologia o Malalties infeccioses. En sectors com la Salut Pública, trobem especialistes en sanitat ambiental i seguretat alimentària, que participen en el desenvolupament de controls i protocols per a menjadors de col·legis, hostaleria o restauració; protocols en les anàlisis d’aigües residuals per a la detecció del sars-cov-2 o altres patògens o protocols per a la desinfecció.

En l’àmbit de la recerca sanitària els biòlegs i bioquímics són la punta de llança de la recerca bàsica i traslacional. Així mateix, tenen gran representació dins de les multinacionals farmacèutiques (investigant nous fàrmacs, biofàrmacs o biosimilares, vacunes o noves tècniques i dispositius de diagnòstic) com en els instituts i fundacions sanitàries, on els biòlegs constitueixen la professió dominant al costat d’altres titulacions afins.

Quin paper estan jugant els biòlegs sanitaris en la lluita contra la covid-19?

Un percentatge molt alt dels investigadors que estan treballant per a aconseguir les vacunes, els fàrmacs i els antivírics que ens ajuden a combatre la covid-19 són biòlegs. Molts dels professionals que estan en els laboratoris de diagnòstic clínic i que estan realitzant les proves RT-PCR per a detectar el coronavirus són biòlegs especialistes sanitaris. I a aquests cal sumar els que treballen en laboratoris d’altres entorns (recerca, universitats, etcètera) que també s’han sumat a la realització d’aquestes proves.

Els equips de recerca que seqüencien l’ADN del virus estan composts, entre altres, per biòlegs especialitzats en genètica (especialitat encara no reconeguda pel Ministeri de Sanitat, sent l’únic país d’Europa en aquesta situació). Aquesta seqüenciació ha permès la millora de les proves de diagnòstic en sensibilitat i especificitat i de la identificació dels diferents ceps. També existeixen biòlegs especialistes en Virologia, Immunologia, Microbiologia, Parasitologia, Nutrició, Epidemiologia i Zoonosi. Les solucions a les futures pandèmies es basaran en els estudis de biodiversitat que realitzaran professionals mediambientals, dels quals molts vénen de la Biologia. I, finalment, estan involucrats en l’elaboració de protocols de neteja i desinfecció i productes biocides i viricides a emprar.

Quines activitats professionals dels biòlegs seran més rellevants en el futur?

Moltes activitats pròpies dels biòlegs estan sent i seran rellevants. La genètica, per exemple, és el present i el futur i juga un paper molt important en la medicina de precisió, i personalitzada el mateix que la reproducció assistida, l’embriologia o la neurociència. El Pacte Verd europeu (Green Deal) i el concepte One Health (Una Sola Salut o Salut Global) requeriran de la formació i visió global del biòleg per a poder dur a terme polítiques concordes a les intencions que promouen aquests necessaris objectius de futur. Àrees com la biomedicina, la sanitat del futur, la salut dels ecosistemes i la conservació del medi ambient i biodiversitat no podran ser analitzades i solucionades sense la participació dels biòlegs.

Aquestes capacitats dels professionals de la Biologia es vénen demostrant des que existeix la professió, i en època de pandèmia encara més. A més, és a partir de la fructífera col·laboració de tots els professionals de diferents disciplines i amb diferents capacitats que s’aconseguirà un Sistema Nacional de Salut més eficaç, més sostenible i amb major capacitat per a enfrontar-se als nous reptes.

 

Lluís Tort Bardolet

Degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya