Biòlegs Catalans alerten de l’ús inadequat d’alguns desinfectants amb el coronavirus.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya està fent una campanya per alertar de la responsabilitat de l’ús de desinfectants viricides per protegir la nostra salut i el medi ambient. (Article: https://cbiolegs.cat/2020/05/04/us-responsable-de-desinfectants-viricides-protegim-la-nostra-salut-i-el-medi-ambient/).

Així hem participat en diversos medis de comunicació fent entrevistes i aclarint aquesta important qüestió.

Aquí podeu veure diversos enllaços en alguns del medis:

 

Eduardo Martinez explica en Noticias fin de semana de Antena 3, algunos aspectos del uso de desinfectantes virocidas.


Els Matins de TV·
No està desmostrada l’eficàcia de l’ozò com a desinfectant

 

Cadena COPE. Carlos Herrera

Los riesgos ocultos del uso de algunos desinfectantes en casas y oficinas

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/los-riesgos-ocultos-del-uso-algunos-desinfectantes-casas-oficinas-20200518_722879?fbclid=IwAR19wrT2RguOajad3Ennh7vx1kywsXiPNUKcDAU9q3FIBDndc3lTVNPsck4

La Vanguardia

Los biólogos alertan sobre el uso de desinfectantes tóxicos

https://www.lavanguardia.com/natural/20200515/481148952120/desinfectantes-recomendaciones-expertos-toxicos-riesgos.html

El Periodico

Biólogos catalanes alertan del uso “inadecuado” de algunos desinfectantes con el coronavirus”

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200514/biologos-uso-inadecuado-desinfectantes-catalunya-coronavirus-7962002

 

Europapress

“Biólogos catalanes alertan del uso “inadecuado” de algunos desinfectantes”

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-biologos-catalanes-alertan-uso-inadecuado-algunos-desinfectantes-20200514143738.html

 

Cope

“Biólogos alertan sobre sobre mal uso de desinfectantes para combatir COVID-19”

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/biologos-alertan-sobre-sobre-mal-uso-desinfectantes-para-combatir-covid-19-20200514_718839

 

Tarragona Digital:

https://tarragonadigital.com/catalunya/biolegs-catalans-alerten-inadequat-desinfectants-coronavirus

 

Rac-1

https://www.rac1.cat/societat/20200515/481149443071/desinfectants-toxics-biolegs-alerten.html

 

Aldia.cat

https://m.aldia.cat/gent/noticia-coronavirus-biolegs-catalans-alerten-lus-inadequat-dalguns-desinfectants-20200514145541.html

 

naciódigital

https://www.naciodigital.cat/noticia/202366/biolegs/catalans/alerten/us/inadequat/alguns/desinfectants

 

regio7

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/05/14/biolegs-catalans-alerten-lus-inadequat/612104.html

 

Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2020/05/14/biolegs-catalans-alerten-lus-inadequat/1043464.html

 

La mañana. Lleida

https://www.lamanyana.cat/detall-noticies/article/els-biolegs-alerten-de-lus-inadequat-de-desinfectants-contra-la-covid-19-incloent-alguns-que-poden/

 

Servimedia

“Biólogos de Cataluña alertan sobre el “uso inadecuado” de desinfectantes para combatir el coronavirus”

https://www.servimedia.es/noticias/1254486

 

Diarimes

“Los biólogos alertan de que algunos desinfectantes contra la covid-19 pueden ser cancerígenos”

https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/cataluna/2020/05/14/los_biologos_alertan_que_algunos_desinfectantes_contra_covid_pueden_ser_cancerigenos_82306_3029.html

 

Diario de Tarragona

“Alertan sobre el peligro de algunos desinfectantes”

https://www.diaridetarragona.com/noticias/Alertan-sobre-el-peligro-de-algunos-desinfectantes-20200514-0058.html

 

Headtopics

“Biólogos catalanes alertan del uso ‘inadecuado’ de algunos desinfectantes”

https://headtopics.com/es/bi-logos-catalanes-alertan-del-uso-inadecuado-de-algunos-desinfectantes-13028106

 

La ciutat

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/barcelona/alerten-de-lus-inadequat-de-desinfectants-contra-la-covid-19

 

EFE

Biólogos alertan sobre sobre mal uso de desinfectantes para combatir COVID-19

https://efs.efeservicios.com/texto/biologos-alertan-mal-uso-desinfectantes-combatir-covid19/55003733229

 

Empordà

Biòlegs catalans alerten de l’ús “inadequat” d’alguns desinfectants

https://www.emporda.info/catalunya/2020/05/14/biolegs-catalans-alerten-lus-inadequat/465522.html

 

La republica.cat

Els biòlegs alerten de l’ús inadequat de desinfectants contra la covid-19, incloent alguns que poden ser cancerígens

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/els-biolegs-alerten-de-lus-inadequat-de-desinfectants-contra-la-covid-19-incloent-alguns-que-poden-ser-cancerigens/

 

Gente digital

Biólogos catalanes alertan del uso “inadecuado” de algunos desinfectantes

http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2879279/biologos-catalanes-alertan-del-uso-inadecuado-de-algunos-desinfectantes/

 

CATZona

Els biòlegs alerten sobre l’ús de desinfectants que poden ser molt tòxics

https://catzona.com/els-biolegs-alerten-sobre-lus-de-desinfectants-que-poden-ser-molt-toxics?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=els-biolegs-alerten-sobre-lus-de-desinfectants-que-poden-ser-molt-toxics

La hora digital

Los biólogos informan sobre el problema de los desinfectantes tóxicos en la salud humana.
https://lahoradigital.com/noticia/27813/espana/los-biologos-informan-sobre-el-problema-de-los-desinfectantes-toxicos-en-la-salud-humana.html

Llagostera Radio

Els Biòlegs catalans alerten de l’ús “inadequat” de desinfectants contra la Covid-19, incloent alguns que poden ser cancerígens

https://www.llagosteraradio.cat/noticies/3063-biolegs-alerten-us-inadequat-desinfectants-contra-covid-19

Consejos de tu farmaceutico

El Colegio de Biólogos de Cataluña alerta sobre el uso inadecuado de desinfectantes para combatir el covid-19

https://www.consejosdetufarmaceutico.com/enfermedades/respiratorias/coronavirus/el-colegio-de-biologos-de-cataluna-alerta-sobre-el-uso-inadecuado-de-desinfectantes-para-combatir-el-covid-19/

 

Saber vivir

https://www.sabervivirtv.com/actualidad/covid19-como-usar-bien-lejia-desinfectar-evitar-intoxicaciones_4248

Reus digital

La CUP Reus presentarà una moció per retirar les màquines d’ozó ‘com a desinfectants de coronavirus’

http://reusdigital.cat/noticies/reus/la-cup-reus-presentara-una-mocio-retirar-les-maquines-dozo-com-desinfectants-de

La llibertat

La CUP de Reus presentarà una moció per retirar les màquines d’ozó com a desinfectants de coronavirus

https://www.llibertat.cat/2020/05/la-cup-de-reus-presentara-una-mocio-per-retirar-les-maquines-d-ozo-com-a-desinfectants-de-coronaviru-48056

El negocio del ozono y otros desinfectantes inútiles y peligrosos contra el Covid-19

https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-negocio-ozono-y-otros-desinfectantes-inutiles-y-peligrosos-contra-covid-19-202005242121_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F