Recomanacions per a l’aplicació clínica de la detecció d’aneuploïdies en el DNA fetal lliure en la sang materna.

La Comissió de Genètica i Reproducció Humana del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, ha participat conjuntament amb  el Comitè Conjunt de la Secció d’Ecografia i Medicina Fetal de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, la Secció de Medicina Materno-Fetal de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, el Grup de Genètica Clínica i Dismorfologia de la Societat Catalana de Pediatria, el Grup de Bioquímica del Programa de Diagnòstic Prenatal de Catalunya, en la publicació de les Recomanacions per a l’aplicació clínica de la detecció d’aneuploïdies en el DNA fetal lliure en la sang materna.

Aquest document està disponible a: http://www.acclc.cat/invitro/recomanacions-per-a-laplicacio-clinica-de-la-deteccio-daneuploidies-en-el-dna-fetal-lliure-en-la-sang-materna/