defensa professional Ajuntament Cadaqués

Defensa Professional

L'Ajuntament de Cadaqués esmena les bases del procés selectiu de Tècnic de Medi Ambient perquè els biòlegs hi puguin accedir

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha guanyat un altre recurs de reposició per a un procés de selecció de professionals. En aquesta ocasió es tractava d’una plaça de funcionari interí Tècnic/a de Medi Ambient en la qual no convocaven a biòlegs/biòlogues de l’Ajuntament de Cadaqués.

L’Ajuntament de Cadaqués ha estimat el recurs de reposició que va presentar el CBC el passat data 11 d’abril de 2024 i, d’aquesta manera, ha modificat aquesta oferta de treball incloent les persones Llicenciades/Graduades en Biologia ampliant el termini de presentació en 10 dies.

L’estimació del recurs la podeu veure en aquest enllaç.

 

 

Defensem la professió biòlegs Vilamajor CadaquésEl Col·legi de Biòlegs de Catalunya té la missió de protegir i representar la professió i els interessos professionals dels col·legiats, davant de l’administració i de la societat. Tal com s’indica en diferents apartats dels nostres Estatuts, el CBC “ostenta la representació i defensa de la professió de biòleg i dels col·legiats davant les administracions públiques, institucions, tribunals o entitats i particulars amb la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals, en defensa dels seus drets i honoraris produïts pels seus treballs, així com exercir el dret de petició conforme a la llei“.

 

 

Darreres notícies