ACORD FINAL A LA COP 28 DE CANVI CLIMÀTIC

L’acord final de la COP 28 incorpora, per primera vegada, la necessitat d’aconseguir el final de l’era dels combustibles fòssils, però no s’arriba a un compromís per la seva eliminació completa.

Per mantenir el compromís de l’Acord de París, de limitar l’escalfament global per sota dels 1,5 °C, la ciència ens ha dit clarament que cal l’eliminació gradual de tots els combustibles fòssils i que ho hem de fer de forma ràpida, les emissions han de tocar sostre el 2025 i han de disminuir almenys un 43% el 2030. Tenim una finestra de pocs anys per evitar danys catastròfics al sistema climàtic i al planeta. I anem tard.

L’acord ha fet avenços en el compromís de triplicar les energies renovables per al 2030 i l’aprovació del mecanisme de finançament de pèrdues i danys, llargament reclamat. Tanmateix, continua mancant el finançament necessari per aconseguir una transició justa cap a l’energia neta i per respondre a la crisi climàtica dels països més vulnerables i pobres.

Cal continuar treballant per assolir acords més ambiciosos i un major compromís dels governs, les empreses i la societat civil.

Des del col·lectiu de biòlegs continuarem col·laborant per lluitar contra el canvi climàtic en els camps de la investigació, la generació de coneixement i la implementació de solucions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.