COP DE CANVI CLIMÀTIC. 11/12/23 Nota sobre les negociacions

 

A la COP 28 de canvi climàtic que se celebra a Dubai, els negociadors tenen una agenda completa, on cal destacar: la finalització del primer balanç global en virtut de l’Acord de París de 2015, l’operativa dels acords de finançament per a pèrdues i danys, un nou objectiu quantificat col·lectiu sobre finances climàtiques i l’objectiu global sobre adaptació, entre altres elements.

En les darreres hores de la COP, el darrer esborrany de l’acord (Versió 11/12/2023 16:30) és decebedor i està molt lluny del que es necessita per complir amb els objectius acordats a París, especialment en els temes d’energia i combustibles fòssils. Al text no hi ha cap referència a una eliminació gradual, ni proposa obligacions concretes respecte a la reducció en el consum de combustibles fòssils.

L’esborrany té fortes contradiccions internes i propostes molt més febles del que s’esperava. Fa referència a la necessitat de limitar l’augment de la temperatura a 1,5 °C, a limitar el pic d’emissions per l’any 2025, a reduir les emissions un 43% el 2030 i un 60% el 2055, però no concreta les accions i en la part d’energia no inclou l’eliminació gradual dels combustibles fòssils (que si apareixia en esborranys anteriors).

Esperem que aquest esborrany no s’aprovi i es continuï treballant per un acord a l’alçada del que necessita el món per lluitar contra el canvi climàtic.