Ja podeu veure la webinar: Variació Biològica: Conceptes, aplicacions i estudi mitjançant estratègies Big Data/Data mining”

A càrrec del Dr. Fernando Marqués García

Les molècules en els organismes vius sofreixen fluctuacions fisiològiques que no són iguals entre elles. Aquest concepte s’engloba sota l’acabo de variació biològica. En concret, a l’entorn del laboratori clínic aquest concepte és fonamental per a assegurar una adequada obtenció i interpretació dels resultats analítics. De fet, es tracta d’una eina sobre la que gira gran part de l’activitat en aquests laboratoris. D’altra banda, avui dia l’anàlisi de dades massives ens permet disposar d’una nova font d’informació de la qual obtenir resultats robustos. Així, el desenvolupament del camp de les estratègies big data/data minig ens ha permès manejar i obtenir informació de volums de dades cada vegada majors.

En aquest seminari ens focalitzarem a desgranar la teoria de la variació biològica, així com la seva utilització pràctica i els mètodes d’estudi per a obtenir aquests valors centrant-nos en mètodes indirectes mitjançant l’aplicació de tècniques massives d’anàlisis de dades (Big Data/Data Minig).

Els biòlegs especialistes de Laboratori Clínic estem cada vegada més representats en aquesta mena de laboratoris, si bé encara som una minoria amb un punt de vista enriquidor que aportar en aquest entorn.

PONENT

Dr. Fernando Marqués García.

Llicenciat en Ciències Biològiques, Doctor en Biologia Molecular i Cel·lular, Especialista en Bioquímica Clínica via BIR. Responsable de les Àrees de Proteïnes i Biologia Molecular, i Qualitat Analítica del Servei d’Anàlisis Clíniques i Bioquímica Clínica-Laboratori Unificat de la Metropolitana Nord (LCMN). Coordinador de la Unitat Multidisciplinària de Farmacogenètica i Farmacogenòmica, Membre de la Unitat de Medicina Personalitzada i de Precisió, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Campus Can Ruti-Badalona, Barcelona).

Presentadora i Moderadora:

Dra. Águeda Hernández Rodríguez. Vocal de Sanitat de la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Aquí podeu veure el vídeo del webinar: