autònoms

Els autònoms col·legiats hauran d’enviar les seves dades a la Seguretat Social abans d’octubre.

La Seguretat Social ha donat de termini fins al 31 d’octubre perquè milers d’autònoms que estiguin col·legiats, enviïn unes certes dades sobre la seva activitat.

Així, abans del pròxim 31 d’octubre, una important quantitat d’autònoms -o els seus gestors hauran d’enviar a la Seguretat Social informació com la raó social, el seu percentatge de participació en el negoci, el col·legi professional al qual pertanyen o el NIF i dades personals dels col·laboradors que tinguin al seu càrrec, entre altres.

Aquesta obligació respon a la necessitat de la Seguretat Social de recopilar aquestes dades de determinats autònoms a l’hora de calcular la base reguladora que marca el nou sistema de cotització per ingressos reals dels treballadors per compte propi.

Llegir més