I Edició dels Premis CBC als 5 millors Projectes de Fi de Grau. Premiats.

 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya té entre les seves funcions la promoció i foment del progrés de la Biologia, el desenvolupament científic i tècnic de la professió així com del seu servei a la societat. Amb aquestes finalitats es concedeix 5 premis de 500 euros cada un als millors treballs o projectes de fi de grau.

En aquesta primera edició han participat 21 treballs de gran qualitat d’alumnes de sis diferents universitats. Els premiats han estat:

 

  • Ainhoa López Rivero de la Universitat de Barcelona amb el TFG: “The importance of using different restriction enzymes in population genòmics”
  • Aniol Cortès Tarrago de la Universitat de Barcelona amb el TFG: “Study of the role of ER-mitochondria contacts in neuronal physiology”  
  • Berta Mateos Vivar de la Universitat de Girona  amb el TFG: “Síntesi de pèptids en fase sòlida i avaluació de l’activitat in vitro contra el fitopatogen Xylella fastidiosa”
  • Guillem Izquierdo Arànea de la Universitat de Barcelona amb el TFG:  “Population genomics of Europe’s most  threatened seabird: the Balearic shearwater  (Puffinus mauretanicus)”.
  • José Eduardo Robles Robles de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el TFG: “Microtalks, pódcasts para la microbiología de las ITS (Infeccions de Transmissió Sexual)”

Enhorabona als premiats i moltes gràcies per participar als 21 alumnes. En el mes de novembre se celebrarà l’acte de lliurament d’aquests premis TFG i es publicaran els resums d’aquest premis.