bioentrevista joaquín lapuente

Dr. Joaquín de Lapuente Pérez

Recerca i Investigació 2023

Inspirant-se en el seu referent Jacques Cousteau, Lapuente Pérez es va llicenciar en Biologia.  Abans de  dedicar-se a la seva passió, la investigació científica, va estudiar un executive MBA i va desenvolupar durant diversos anys la seva tesi doctoral a la UB, que es titula “Apodemus sylvaticus com a sentinella de fonts de contaminació complexes”. La seva trajectòria professional ha estat marcada pels seus dos mentors, en Jacint Nadal i en Miquel Borràs, que hi van confiar i li van oferir l’oportunitat d’embarcar-se a la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia del Parc Científic de Barcelona, on va començar com a toxicòleg pre-júnior i va acabar sent responsable del laboratori. D’allà, va saltar a l’empresa privada, a l’empresa AC MARCA, com a responsable de toxicologia, i va ser promocionat a Director d’Afers Regulatoris, laboratori d’anàlisi i departament de toxicologia, on actualment exerceix. Quan el temps li ho permet, també es dedica a la docència i ha impartit classes a la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la UIC. Els camps de recerca on s’ha enfocat han estat la toxicologia experimental, tant in vitro com in vivo, especialment a les àrees de genotoxicitat i reprotoxicitat, i l’ecotoxicologia, tant en estudis de camp com en laboratori i en l’avaluació del risc per a la salut humana i per al medi ambient. Ha participat en nombrosos projectes de recerca tant nacionals com internacionals. Fruit d’això, ha publicat prop de 40 articles a revistes científiques, a més de capítols de llibres i monografies.