Josep Santaló

Dr. Josep Santaló i Pedro

Trajectòria Professional 2023

Catedràtic de Biologia Cel·lular a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, Santaló i Pedro és coautor de nombrosos articles en revistes científiques i capítols de llibres, així com de diversos documents sobre Bioètica. Ha participat en múltiples projectes de recerca sobre la caracterització genètica d’embrions preimplantacionals i sobre la influència de la fecundació in vitro en les característiques genètiques dels embrions. Ha estat membre del GIEPH (Grup de Recerca en Embrions Preimplantacionals Humans), el grup de recerca que va realitzar el primer cas de selecció de sexe per indicació mèdica per diagnòstic preimplantacional a Espanya i tercer del món. Actualment treballa en noves estratègies de derivació i caracterització de l’estat de pluripotència de cèl·lules mare embrionàries de ratolins i humans a partir de blastòmers aïllats. Ha estat president i membre del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal i Humana i del Comitè de Bioseguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és membre de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. En Bioètica, treballa en estudis sobre l’edició genòmica de gàmetes i embrions humans i en els aspectes ètics de l’epigenètica. Ha estat Vicedegà d’Infraestructures de la Facultat de Ciències i Vicerector de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és membre de diferents societats científiques i d’altres relacionades amb la bioètica.