Dr. Francesc Solé i Ristol

Recerca i Investigació 2023

Solé i Ristol és una de les principals autoritats mundials en citogenètica en síndromes mielodisplàstiques (MDS) i, de fet, va participar en els recents sistemes de puntuació IPSS-R (2012) i IPSS-M (2022). A nivell acadèmic, és revisor de les següents revistes científiques internacionals: American Journal of Hematology, Blood, British Journal of Hematology, Cancers, Genes Chromosomes and Cancer, Haematologica, Leukemia, Leukemia Research i Leukemia and Lymphoma. També és professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, la UB i la UAB. Des del 1996 fins al 2008 va ser coordinador del Grup de Treball Espanyol de Citogenètica en Hematologia de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia. Des del 2004 fins al 2012 va ser membre del Comitè de Direcció del Control de Qualitat Hematològic d’Eurogenest. També forma part del grup de treball espanyol de MDS (GESMD) i, actualment, és Coordinador Científic de l’Institut de la Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras-Campus ICO-GTiP i Coordinador de la Unitat Bancària de mostres biològiques de pacients amb càncer hematològic. És autor de més de 300 publicacions revisades per parells i és membre de diversos comitès nacionals i consells assessors científics per a nombroses organitzacions amb i sense ànim de lucre.