Jornades Professionals de Biòlegs

a les Terres de l’Ebre

 la Ràpita 1, 2 i 3 de juny de 2023

Des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya impulsem les activitats i col·laboracions de tots els professionals de la biologia que estan treballant arreu del territori des dels diversos vessants de la nostra activitat: els centres públics i privats d’educació i investigació, la intervenció i gestió del territori i l’assessorament des de les administracions públiques i les empreses privades; en els àmbits sanitari, ambiental o formatiu.

Per aquest motiu organitzem unes jornades per donar a conèixer totes les iniciatives i activitats que duen a terme els biòlegs que desenvolupen la seva activitat a les Terres de l’Ebre, que tindrà lloc a l’Auditori Sixto Mir (Carrer Val de Zafan, 72) de  La Ràpita (Tarragona), l’1, 2 i 3 de juny de 2023. El territori de les Terres de l’Ebre és especialment interessant per moltes de les disciplines exercides pels professionals de la biologia, tant pel que fa als seus aspectes humans i socials com per la vàlua dels seus ecosistemes i la biodiversitat que representen.

Els participants a les jornades podran exposar breument, en format de presentació oral les activitats que duen a terme, enfocades específicament al territori de les Terres de l’Ebre en general i dels espais protegits en particular (Parcs Naturals, altres espais, etc. ) els problemes que hagin pogut sorgir per desenvolupar-les i el resultat obtingut, el qual pot ser molt útil per altres col·legues. També es podran exposar ponències relacionades al territori de les Terres de l’Ebre que tinguin una rellevància a l’àmbit de la recerca en biodiversitat, docència, sanitat i altres activitats relacionades amb la professió.

El programa definitiu es realitzarà segon les temàtiques de les aportacions efectuades, i s’organitzaran taules específiques on es puguin elaborar i discutir propostes que facin més efectives les tasques dels professionals que desenvolupen la seva activitat a les Terres de l’Ebre. Això permetrà posar en contacte col·legues amb interessos similars, oferint l’oportunitat d’intercanviar experiències i col·laborar en la resolució de problemes o conflictes que millorin i enriqueixin  la nostra activitat professional..

Si esteu interessats us animem a participar-hi, i us agrairem que ens ho feu saber a través d’aquest:

Formulari d’inscripció (ponències)

Data límit per inscriure ponències: 28 d’abril de 2023

Les presentacions respondran als següents formats:

-Presentacions d’activitats

  • Descripció de l’activitat
  • Dificultats trobades pel seu desenvolupament, i forma de resoldre-les, en el seu cas.
  • Resultats obtinguts que poden ser aplicables per altres col·legues o parts interessades.

-Presentacions de resolucions de reptes de desenvolupament o reptes del territori

  • Presentació de la proposta de resolució
  • Discussió i aportacions
  • Conclusions

L’organització adequarà els formats finals a les propostes de contribucions que es vagin rebent.  La durada màxima de les presentacions no hauria de superar els 20 minuts.

Amb la col·laboració de: