Curs sobre actualització en genètica forense

15 al 25 de maig de 2023

OBJECTIUS

En aquest curs en el qual s’aborden de manera seqüencial diferents aspectes que permet als alumnes tenir una visió actualitzada, de conjunt i en profunditat de les diferents eines genètiques i bioinformàtiques que els genetistes forenses empren en el seu quefer diari. Així mateix, s’aportarà informació respecte a noves metodologies que comencen a instaurar-se en el camp, es tractarà la temàtica relativa als criteris i guies que en matèria de qualitat permeten autenticar els resultats. La interpretació del resultat de les anàlisis i la seva transmissió mitjançant l’informe pericial davant els tribunals de justícia, així com les limitacions de la prova genètica, els grups d’estandardització en el camp i les seves aportacions, guies i recomanacions.

 PROGRAMA

 • La genètica forense: aplicacions i casuística.
 • Aspectes tècnics. Marcadors genètics d’interès (STR autosòmics, STR de cromosoma I ADN mitocondrial).
 • Aspectes metodològics: Fluxos de treball (extracció, amplificació, quantificació (RT-PCR), detecció de perfils, interpretació de resultats.
 • Problemàtica i reptes associats a l’anàlisi de mostres amb finalitats de recerca en el camp de la genètica forense.
 • La metodologia NGS i les seves aplicacions en el camp forense.
 • L’informe pericial en matèria de genètica forense i la seva interpretació.
 • Importància de la qualitat (norma ISO 17025) en els laboratoris de genètica forense.
 • Les bases de dades d’ADN d’interès criminal i humanitari.
 • Recerca biològica de la paternitat: aspectes teòrics.
 • Recerca biològica de la paternitat: aspectes pràctics.
 • Grups d’estandardització científics: la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

COORDINACIÓ I DIRECCIÓ

Dr. Manuel Crespillo Màrquez. Biòleg. Director del Departament de Barcelona de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. (INTCF). Especialista en genètica forense.

DOCENTS

Dr. Manuel Crespillo Màrquez. Biòleg. Director del Departament de Barcelona de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. (INTCF). Especialista en genètica forense

Dr. Alex Pifarré Rubbel. Biòleg. Cap de Servei de Biologia. INTCF Barcelona. Especialista en genètica forense.

Dra. Carolina Nuñez Domingo. Biòloga. Facultativa de Servei de Biología. INTCF Barcelona. Especialista en genètica forense.

DATES I HORARI

Horari: 16.00 a 18.30 hores. Hores lectives: 15 h

Dates: 15, 16, 18, 22, 23 i 25 de maig de 2023 (dilluns, dimarts i dijous).

Format: Presencial

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

Col·legiats i precol·legiats CBC o altres COB’s…………………………………………. 230 €

Membres SCB i altres col·legiats de la Intercol·legial………………………………. 250 €

Altres…………………………………………………………………………………………………….. 300 €

La inscripció es farà per rigorós ordre de pagament per transferència al Compte Bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. S’haurà d’indicar el nom i cognoms de l’assistent al Curs.

LLOC DE REALITZACIÓ

Presencial

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

(Edifici COACB)

Casp núm. 130, 5a planta. Aula 2. 08013. Barcelona.

INSCRIPCIÓ

Emplenar el següent formulari:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

La inscripció es farà per rigorós ordre de pagament per transferència al Compte Bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. S’haurà d’indicar el nom i cognoms de l’assistent al Curs.

Finalitzat el curso es lliurarà un diploma d’assistència.