El CBC guanya un recurs sobre una plaça de medi ambient que no convocaven a biòlegs.

El CBC defensa la professió!!

El Col.legi de Biòlegs de Catalunya va interposar un Recurs potestatiu de reposició contra l’anunci d’una convocatòria pública per a la cobertura d’un lloc de treball de Tècnic/a de Medi ambient per l’empresa Consoci de Salut i Social de Catalunya Serveis instrumentals SAU perquè no convocaven a Biòlegs.

La direcció de CS Serveis Instrumentals, SAU ha estimat el recurs de reposició i ha ampliat el termini para presentar la sol·licitud incloent als Llicenciats/Graduats en Biologia.