COP27

Els acords de la COP27

La COP27 o 27a Conferència de les Parts (estats signants) del Conveni de Nacions Unides de Lluita Contra el Canvi Climàtic (CCCNU) va arribar a un acord aquest diumenge 20 de novembre de 2022. Aquest acord fa un pas endavant per a apropar-nos a la Justícia climàtica, en acordar la creació d’un fons per respondre a les pèrdues i danys que els efectes del canvi climàtic causa a les nacions més vulnerables i que són menys responsables del canvi climàtic. En la futura COP 28 caldrà establir com ha d’operar aquest fons (qui paga, quant, a qui, com es quantifica i com es controla, entre altres coses).

Tanmateix, no s’han assolit compromisos més enllà de l’Acord de París (2015) de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per limitar l’augment de la temperatura mundial a 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials. De fet, el text fa poques referències a aquest objectiu, tot i que el menciona, i cap menció a l’eliminació dels combustibles fòssils, que resta com en l’acord de la passada conferència a Glasgow (COP26), on es va acordar el compromís de reduir gradualment l’ús del carbó, sense anar més enllà.

Caldrà que els països més emissors i tota la societat treballi en aquest objectiu i els governs avancin en la retirada dels combustibles fòssils i la generació d’energies netes i renovables, així com en l’estalvi i l’eficiència energètica, per evitar conseqüències encara més catastròfiques del canvi climàtic.

En el cas del fons per l’adaptació al canvi climàtic també es mantenen els compromisos de Glasgow. L’adaptació suposarà una enorme inversió en els anys vinents, més si no aconseguim limitar les emissions com més aviat millor.

COP27: Reconeixement a les solucions basades en la natura

Tanmateix, sí que hi ha hagut al llarg de la COP27 un clar reconeixement de l’enorme paper de les solucions basades en la natura per abordar l’adaptació i la mitigació del clima. La iniciativa ENACT (Enhancing Naturebased Solutions for an Accelerated Climate Transformation) desenvolupada per la Presidència egípcia de la COP27, el Govern d’Alemanya i la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) vol impulsar la implementació de solucions integrades i ben coordinades basades en la natura a escala global i farà un seguiment del seu progrés mitjançant un informe anual autoritzat lliurat a les COPs climàtiques. ENACT és una coalició voluntària d’actors estatals i no estatals, copresidida per Egipte i Alemanya. La UICN acollirà la Secretaria d’ENACT, que liderarà la implementació de la iniciativa.

Una altra iniciativa a destacar és el llançament del Mangrove Breakthrough, codirigit per la UICN en col·laboració amb els Campions del Clima d’Alt Nivell de l’ONU, que té com a objectiu assegurar 15 milions d’hectàrees de manglars a escala mundial el 2030.

A la COP27 hi ha hagut un important reconeixement del lligam entre la biodiversitat i canvi climàtic. Com bé sabem els biòlegs el paper de la natura és crucial, tant per acompanyar els esforços de mitigació, com per oferir solucions d’adaptació i resiliència. La COP27 envia així un crucial missatge de suport a la COP15 del Conveni de Nacions Unides de Biodiversitat (CBD), que tindrà lloc a Montreal el desembre.

També hem trobat al llarg de la COP27 referències al “dret a un medi ambient net i saludable i sostenible”. Els professionals sanitaris han començat a tenir un paper molt més destacat en les converses climàtiques i en les protestes climàtiques, establint un vincle clar entre l’escalfament global i la salut.

Des del CBC, i a través dels nostres nombrosos professionals que treballen en la lluita contra el canvi climàtic i participen en les COPs, continuarem fent el seguiment d’aquests important esdeveniments mundials i esperem que s’avanci en objectius molt més ambiciosos en el futur que responguin a la urgència de la crisi climàtica. És el moment de l’acció, i de córrer, perquè anem tard.

La Junta de Govern del CBC