Residus Sanitaris BiolegsCAT

Ja podeu veure la webinar: El Rol del Biòleg com responsable de Residus Sanitaris.

A càrrec del Dr. Gerard Pereda Hinojosa

Totes les organitzacions sanitàries són grans productores de residus, molt especials i específics, els anomenats residus sanitaris, que estan subjectes a un control i monitoratge per part de les administracions.

Qualsevol productor de Residus (incloent-hi, els productors de residus sanitaris o hospitalaris), estan obligats a tenir o anomenar a un RESPONSABLE DE RESIDUS, que ha de desenvolupar tot un segut de tasques molt concretes i assumir responsabilitats.

Noves normatives i noves activitats (CoV19, MPX, immunoteràpies, organismes alterats genèticament, microorganismes, infeccions, virus, noves tècniques…), fan que el sector hospitalari/sanitari, estigui en contínua evolució i generant noves tipologies de residus complexos i sovint, perillosos, que s’han de gestionar correctament, tan intracentre (per evitar contaminacions i transmissions) com extracentre (assegurar el tractament oportú).

En aquesta xerrada es parlarà sobre la realitat de sector, el seu impacte actual i futur, els punts més febles i sobretot, el rol que pot dur a terme un biòleg en aquesta tasca tan específica, molt desconeguda i sovint gens reconeguda, però que amb el temps, i per les tendències ambientalistes i de sostenibilitat de les organitzacions sanitàries, adquiriran importància.

(Aquest seminari està impartit en castellà)


Ponent del seminari “El Rol del Biòleg com responsable de Residus Sanitaris”

Dr. Gerard Pereda Hinojosa,  Responsable de Residus Sanitaris de l’Hospital Clínic de Barcelona i entitats vinculades (Maternitat, Hospital Plató, DIRAC, SAVI, FIV…).

Presentadora i Moderadora: Presentadora i Moderadora:

Dra. Águeda Hernández Rodríguez. Vocal de Sanitat de la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Organitza: