Convocatòria BIR 2022

Ordre SND/840/2022, de 26 d’agost, on s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2022 per l’accés l’any 2023, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Nombre de places per Biologia: 60

Anàlisis clíniques: 14. Bioquímica clínica: 21. Immunologia: 12. Microbiologia i Parasitologia: 13.

Taxes de dret d’examen: 31,10 €.

La prova selectiva per accedir a les places ofertes en la present convocatòria, consistirà a contestar un qüestionari de 200 preguntes més de 10 preguntes de reserva. Cada pregunta constarà de quatre opcions de resposta, de la que només una d’elles serà la correcta. L’exercici tindrà una durada de quatre hores i mitja.

Data de realització de l’exercici: 21 de gener de 2023.

Termini: les sol·licituds es podran presentar des de les 10:00:00 del dia 05 de setembre de 2022 fins a les 14:00:00 hores del dia 19 de setembre de 2022, segons l’hora peninsular espanyola.

Per participar en aquestes proves selectives, serà obligatori la complementació electrònica de la sol·licitud d’admissió en el model oficial 790, a la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat

BOE núm. 211, de 02-09-2022

Informació sobre les especialitats sanitàries